VINPA
10:41' SA-02, 02/12/2020

THÔNG BÁO

Về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của

Quyền Chủ tịch Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam

Căn cứ Quyết định số 73/QĐ-HHXDVN ngày 25/11/2020 của Chủ tịch Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam về việc giao Quyền Chủ tịch Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam đối với ông Bùi Ngọc Bảo – Phó Chủ tịch Hiệp hội, kể từ ngày 01/12/2020.

Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam trân trọng thông báo và giới thiệu chữ ký của ông Bùi Ngọc Bảo – Quyền Chủ tịch Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam đến các quý cơ quan, doanh nghiệp hội viên biết để thuận tiện trong việc liên hệ công tác.

Xin trân trọng thông báo!

Nguồn: VINPA
Giá dầu thô thế giới
WTIBrent
Giá bán lẻ
Sản phẩm
Vùng 1
17.030
17.370
16.930
17.260
15.940
16.250
12.990
13.240
12.640
12.890
11.550
11.780
Loading....

Bản quyền © 2013 Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam
Địa chỉ: Phòng 702 - Tầng 7, Số 39A Ngô Quyền, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (024) 6278 9258   Fax: (024) 6278 9167
Email: hiephoixangdau@gmail.com  -  Website: vinpa.org.vn / hiephoixangdau.org -  Facebook: hiephoixangdauvietnam

Tổng số lượt truy cập: .
Tổng số người truy cập: .
Số người đang trực tuyến: .