DNVN
09:23' SA-08, 08/08/2019

Theo Bộ Tài chính, số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (Quỹ BOG) trong 6 tháng đầu năm 2019 âm 499,943 tỷ đồng.

Tiếp tục thực hiện nguyên tắc công khai minh bạch trong điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, hôm 07/8, Bộ Tài chính đã công bố thông tin chi tiết về tình hình trích lập, sử dụng và lãi phát sinh trên số dư Quỹ BOG Quý II năm 2019 của các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu.

Cụ thể như sau: Tổng số trích Quỹ BOG trong Quý II năm 2019 (từ ngày 01/4/2019 đến hết ngày 30/6/2019): 1.826,385 tỷ đồng. Tổng số sử dụng Quỹ BOG trong Quý II năm 2019 (từ ngày 01/4/2019 đến hết ngày 30/6/2019): 1.706,498 tỷ đồng.

Trong khi đó, lãi phát sinh trên số dư Quỹ BOG dương trong Quý II năm 2019: 1,075 tỷ đồng. Lãi phát sinh trên số dư Quỹ BOG âm trong Quý II năm 2019: 252 triệu đồng;

Số dư Quỹ BOG đến hết Quý II năm 2019 (đến hết ngày 30/6/2019) âm 499,932 tỷ đồng. Số dư Quỹ BOG tại thời điểm 31/12/2018: 3.504,376 tỷ đồng. Số dư Quỹ BOG đến hết Quý I năm 2019 (đến hết ngày 31/3/2019) âm 620,643 tỷ đồng.

Nguồn: DNVN
Giá cơ sở
.
Loading....
Giá dầu thô thế giới
WTIBrent
Giá bán lẻ
Sản phẩm
Vùng 1
21.010
21.430
20.910
21.320
19.840
20.230
16.840
17.170
16.540
16.870
15.530
15.840

Bản quyền © 2013 Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam
Địa chỉ: Phòng 702 - Tầng 7, Số 39A Ngô Quyền, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (024) 6278 9258   Fax: (024) 6278 9167
Email: hiephoixangdau@gmail.com  -  Website: vinpa.org.vn / hiephoixangdau.org-   Facebook: hiephoixangdauvietnam

Tạp chí Xăng dầu và Cuộc sống   
Email: xangdaucuocsong@gmail.com     Liên hệ: (024) 6329 9480    Hotline: 0912 011 816

Tổng số lượt truy cập: .
Tổng số người truy cập: .
Số người đang trực tuyến: .