Thu Trang
09:09' SA-11, 11/04/2019

Trường hợp nguyên liệu sản xuất, vật tư, linh kiện và bán thành phẩm NK phát sinh trước ngày vận hành thương mại hoặc quá 5 năm kể từ ngày vận hành thương mại thì không được miễn thuế NK.

chi mien thue nk trong 5 nam ke tu ngay van hanh thuong mai

Dự án Liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn.

Tổng cục Hải quan vừa hướng dẫn Cục Hải quan Thanh Hóa xử lý vướng mắc tính thuế nguyên liệu, vật tư, linh kiện NK phục vụ hoạt động sản xuất của Dự án Liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn của Công ty TNHH lọc hóa dầu Nghi Sơn.

Theo phân tích của Tổng cục Hải quan, thực hiện việc tính thuế đối với Dự án liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn cần căn cứ các quy định tại Điều 15, Điều 16 Luật Đầu tư số 67/2014/QH13; Khoản 2 Điều 13 Luật Đầu tư số 67/2014/QH13, Điều 3 Nghị định 118/2014/NĐ-CP; Khoản 6, Khoản 9 Điều 16 Luật Thuế XK, thuế NK số 45/2005/QH 11; Khoản 11, Khoản 13 Điều 16 và khoản 1 Điều 21 Luật Thuế XK, thuế NK số 107/2016/QH 13 và Khoản 1 Điều 39 Nghị định 134/2016/NĐ-CP. Bên cạnh đó, căn cứ quy định tại Thỏa thuận bảo lãnh và can kết của Chính phủ (GGU) ngày 15/1/2013.

Với những quy định trên, Tổng cục Hải quan cho biết, Công ty TNHH lọc hóa dầu Nghi Sơn được miễn thuế NK trong thời hạn 5 năm (kể từ ngày vận hành thương mại) đối với nguyên liệu sản xuất, vật tư, linh kiện và bán thành phẩm theo quy định tại Phụ lục bản GGU để sản xuất mặt hàng xăng và để phục vụ cho phòng thí nghiệm của dự án.

Trường hợp nguyên liệu sản xuất, vật tư, linh kiện và bán thành phẩm NK phát sinh trước ngày vận hành thương mại hoặc quá 5 năm kể từ ngày vận hành thương mại thì không được miễn thuế NK.

Theo đó, Tổng cục Hải quan giao Cục Hải quan Thanh Hóa yêu cầu Công ty TNHH lọc hóa dầu Nghi Sơn xác định rõ ngày vận hành thương mại, và có văn bản thông báo cho cơ quan Hải quan làm cơ sở miễn thuế 5 năm đối với nguyên liệu sản xuất, vật tư, linh kiện và bán thành phẩm theo quy định tại bản GGU.

Nguồn: HQ Online
Giá cơ sở
.
Loading....
Giá dầu thô thế giới
WTIBrent
Giá bán lẻ
Sản phẩm
Vùng 1
20.660
21.070
20.510
20.920
19.650
20.040
17.240
17.580
16.940
17.270
15.930
16.240

Bản quyền © 2013 Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam
Địa chỉ: Phòng 702 - Tầng 7, Số 39A Ngô Quyền, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (024) 6278 9258   Fax: (024) 6278 9167
Email: hiephoixangdau@gmail.com  -  Website: vinpa.org.vn / hiephoixangdau.org-   Facebook: hiephoixangdauvietnam

Tạp chí Xăng dầu và Cuộc sống   
Email: xangdaucuocsong@gmail.com     Liên hệ: (024) 6329 9480    Hotline: 0912 011 816

Tổng số lượt truy cập: .
Tổng số người truy cập: .
Số người đang trực tuyến: .