Nguyễn Mai
10:23' SA-12, 12/11/2019

Nhằm đảm bảo tính thống nhất trong công tác quản lý, đồng thời cập nhật bổ sung các quy định mới phù hợp với quy định tại Nghị định số 08/2018/NĐ-CP, Bộ Công Thương đang phối hợp với các bộ, ngành nghiên cứu, rà soát các quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn có liên quan để xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cửa hàng xăng dầu thống nhất trên cả nước.

Hiện nay, trên địa bàn cả nước vẫn tồn tại không ít cửa hàng kinh doanh xăng dầu không đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn quy định, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn đối với tài sản, tính mạng người dân. Bên cạnh đó, hệ thống quy chuẩn quốc gia về cửa hàng xăng dầu chưa thống nhất, dẫn đến các địa phương vẫn bị lúng túng trong công tác phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu.

quy chuan cua hang xang dau se thong nhat tren ca nuoc
Chưa có sự thống nhất chung trong quy hoạch, xây dựng cửa hàng xăng dầu

Ngày 15/1/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 08/2018/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương, trong đó sửa đổi, bãi bỏ một số nội dung về quy hoạch cửa hàng xăng dầu quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 3/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu. Cụ thể: Bãi bỏ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu quy định tại Khoản 1, Điều 24, Nghị định số 83/2014/NĐ-CP là: "Địa điểm phải phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt". Như vậy, đối với việc cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu, không xem xét điều kiện về địa điểm phải phù hợp với quy hoạch mạng lưới cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

Cũng theo Nghị định số 08/2018/NĐ-CP, tại khoản 3 Điều 1, Bộ Công Thương được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cửa hàng xăng dầu thống nhất trong cả nước.

Đây là một trong những vấn đề được các đại biểu quan tâm, đề cập tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV; đề nghị Bộ Công Thương sớm hoàn thành và ban hành quy chuẩn quốc gia về cửa hàng xăng dầu theo Nghị định số 08/2018/NĐ-CP của Chính phủ để thay thế các tiêu chuẩn, quy chuẩn trước đây.

Được biết, năm 2018, Bộ Công Thương đã tổ chức triển khai nhiệm vụ "Khảo sát đánh giá tình hình thực hiện các yêu cầu về thiết kế cửa hàng xăng dầu và quy hoạch hệ thống các cửa hàng xăng dầu", đồng thời, đưa nhiệm vụ nghiên cứu xây dựng Quy chuẩn quốc gia về cửa hàng xăng dầu vào Kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn quốc gia của Bộ Công Thương năm 2019.

Bộ Công Thương đã thành lập Tổ soạn thảo xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cửa hàng xăng dầu thống nhất trong cả nước, đăng dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cửa hàng xăng dầu lên Cổng thông tin điện tử của Bộ Công Thương để lấy ý kiến rộng rãi của các tổ chức, cá nhân.

Trong thời gian xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cửa hàng xăng dầu thống nhất trong cả nước, việc xem xét điều kiện để cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu căn cứ theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành và các quy định khác có liên quan.

Nguồn: congthuong.vn
Giá dầu thô thế giới
WTIBrent
Giá bán lẻ
Sản phẩm
Vùng 1
15.070
15.370
14.970
15.260
14.400
14.680
12.590
12.840
12.390
12.630
10.270
10.470
Loading....

Bản quyền © 2013 Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam
Địa chỉ: Phòng 702 - Tầng 7, Số 39A Ngô Quyền, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (024) 6278 9258   Fax: (024) 6278 9167
Email: hiephoixangdau@gmail.com  -  Website: vinpa.org.vn / hiephoixangdau.org-   Facebook: hiephoixangdauvietnam

Tạp chí Xăng dầu và Cuộc sống   
Email: xangdaucuocsong@gmail.com     Liên hệ: (024) 6329 9480    Hotline: 0912 011 816

Tổng số lượt truy cập: .
Tổng số người truy cập: .
Số người đang trực tuyến: .