Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam
Đang tải...
Khổng Chiêm
09:27' SA-19, 19/04/2018

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (Mã: PLX) sẽ tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2018 vào ngày 27/4 tới đây.

Năm thứ ba liên tiếp vượt kế hoạch

Ban tổng giám đốc cho biết năm 2017, hoạt động kinh doanh của Tập đoàn tiếp tục được hỗ trợ tích cực từ các yếu tố thuận lợi của môi trường vĩ mô. GDP cả năm tăng trưởng 6,81%, vượt kế hoạch đề ra là 6,7% kéo theo nhu cầu xăng dầu trong nước cũng tăng trưởng theo. Liên Bộ vận hành đầy đủ Nghị định 83 và bám sát giá xăng dầu thế giới để điều hành thị trường xăng dầu nội địa. Nguồn cung ngoại tệ dồi dào và tương đối ổn định, mức biến động tỷ giá thấp hơn dự báo.

Tuy nhiên Tập đoàn cũng chịu một số áp lực như mức độ cạnh tranh trên thị trường ngày càng gay gắt, số lượng đầu mối, thương nhân phân phối kinh doanh xăng dầu không ngừng gia tăng; Tình hình cạnh tranh không lành mạnh, hàng hóa trôi nổi, không rõ nguồn gốc,... vẫn tồn tại; tình trạng xâm phạm nhãn hiệu diễn ra ngày càng phổ biến và phức tạp.

Bản thân Ban điều hành Tập đoàn cũng tự tạo ra áp lực khi đặt các chỉ tiêu kế hoạch 2017 tương đối cao để phấn đấu trong khi các yếu tố thuận lợi về thuế suất như năm 2016 không còn, ngược lại kết cấu thuế suất thuế nhập khẩu xăng bình quân trong giá cơ sở không đủ, có chu kỳ bị thiếu lên đến hơn 100 đồng/lít…,

Vì vậy năm 2017, doanh thu PLX đạt 153.697 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 4.785 tỷ đồng, vượt lần lượt 7% và 2% kế hoạch cả năm. Đây là năm thứ ba liên tiếp PLX hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, tốc độ tăng trưởng khối lượng xăng dầu xuất bán nội địa được duy trì. Tỷ lệ cổ tức dự chia cho năm 2017 là 30% bằng tiền.

Kế hoạch lãi 5.000 tỷ đồng năm 2018

Năm 2018 được dự báo môi trường vĩ mô sẽ tiếp thuận lợi, kinh tế trong nước được dự báo duy trì ổn định, với mục tiêu tiếp tục bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát. Dự kiến mức tăng trưởng GDP 6,7%; Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng 33% - 34% GDP; Nguồn cung ngoại tệ 2018 dự kiến sẽ tiếp tục ổn định, dự kiến mức biến động tỷ giá năm 2018 sẽ ở mức tăng khoảng 3%.

Trên cơ sở đó, HĐQT trình kế hoạch sản lượng xăng dầu xuất bán tăng 2%; doanh thu hợp nhất 158.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 5.000 tỷ đồng, tăng lần lượt 3% và 5% kết quả thực hiện năm trước. Cổ tức dự kiến tối thiểu 12%. Cũng trong năm 2018, Tập đoàn dự kiến giá trị đầu tư 1.590 tỷ đồng, tăng 7% năm trước.

HĐQT định hướng năm nay sẽ tiếp tục triển khai tái cấu trúc theo Đề án tái cấu trúc Tập đoàn, rà soát lại mô hình tổ chức, đặc biệt các công ty có nhiều công ty con, chi nhánh để có phương án tái cơ cấu từng bước tiến tới mô hình gọn, hiệu quả, tiết giảm chi phí. Đồng thời, Tập đoàn xây dựng phương án giảm tỷ lệ vốn Nhà nước xuống dưới 51%, hoàn thành tái cấu trúc và tái cơ cấu lại PLX: Thành lập Tổng công ty Xây lắp; tái cấu trúc PGBank, Pland.

HĐQT cũng trình kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT năm 2018 dự kiến gần 10 tỷ đồng và thù lao của BKS dự kiến 4 tỷ đồng. Việc chi trả được thực hiện tạm thanh toán hàng tháng và được quyết toán khi kết thúc năm tài chính. HĐQT sẽ báo cáo ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 thông qua.

HĐQT cũng trình cổ đông bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Tập đoàn nhiệm kỳ 2016 - 2021. Cụ thể, bầu 1 thành viên HĐQT do JX Nippon Oil & Energy Corporation đề nghị thay ông Hitoshi Kato đi nhận nhiệm vụ mới và bầu bổ sung 1 thành viên HĐQT đại diện cho cổ đông khác. Bầu bổ sung 2 thành viên BKS thay thế 2 thành viên BKS đã nghỉ hưu.

Nguồn: NDH
Giá cơ sở
.
Loading....
Giá dầu thô thế giới
WTIBrent
Giá bán lẻ
Sản phẩm
Vùng 1
17.750
18.100
17.600
17.950
16.270
16.590
15.050
15.350
14.900
15.190
14.180
14.460

Bản quyền © 2013 Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam
Địa chỉ: Phòng 702 - Tầng 7, Số 39A Ngô Quyền, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (024) 6278 9258   Fax: (024) 6278 9167
Email: hiephoixangdau@gmail.com  -  Website: vinpa.org.vn / hiephoixangdau.org-   Facebook: hiephoixangdauvietnam

Tạp chí Xăng dầu và Cuộc sống   
Email: xangdaucuocsong@gmail.com     Liên hệ: (024) 6329 9480    Hotline: 0912 011 816

Tổng số lượt truy cập: .
Tổng số người truy cập: .
Số người đang trực tuyến: .