Nguyễn Thị Lê
Chuyên viên Phòng Tổng hợp-PIACOM

10:38' SA-17, 17/10/2018

Ngày 10/10/2018, tại Trung tâm Hội nghị Quốc Gia, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Công ty cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex (PIACOM) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường để sửa đổi, bổ sung Điều lệ và kiện toàn Hội đồng quản trị sau khi Tập đoàn xăng dầu Việt Nam thôi không còn là cổ đông lớn của công ty.

Đến dự Đại hội có ông Đào Ngọc Thạch – Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex (PGCC); Ông Bùi Ngọc Bảo – Chủ tịch Hội đồng tư vấn phát triển PGCC; Ông Nguyễn Quang Tuấn – Tổng giám đốc PGCC; Ông Trần Minh Huỳnh – Trưởng ban kiểm soát PGCC; ông Lê Minh Quốc – UV HĐQT PGCC; ông Phan Thanh Sơn – UVHĐQT, Giám đốc PIACOM, cùng sự hiện diện của các cổ đông, đại diện cổ đông đại diện cho 2.750.304 cổ phần, tương ứng với 70,52% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Toàn cảnh Đại hội

Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ, thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT kiêm nhiệm đại diện phần vốn của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam và bầu bổ sung thành viên HĐQT với kết quả:

Ông Lê Minh Quốc – Thành viên HĐQT Tổng Công ty Xây lắp và Thương Mại Petrolimex với tỷ lệ 96.38 % tổng số phiếu bầu.

Ông Nguyễn Anh Toàn – Phó trưởng phòng Tổ chức Hành chính Tổng Công ty Xây lắp và Thương Mại Petrolimex trúng cử với tỷ lệ 95,56 % tổng số phiếu bầu.

Ông Lê Minh Quốc và ông Nguyễn Anh toàn – thành viên mới HĐQT ra mắt Đại hội

Thực hiện Quyết định 828 /QĐ-TTG ngày 31/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt phương án cổ phần hóa và cơ cấu lại Tổng công ty Xăng dầu Việt nam; Tập đoàn xăng dầu Việt Nam (PLX) đã thành lập Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex (Tên tắt là PGCC), trong đó PLX nắm giữ 35% cổ phần và chuyển phần vốn sở hữu tại PIACOM sang PGCC. Từ ngày 27/04/2018, PIACOM là công ty con của Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex.

Nguồn: PIACOM
Giá cơ sở
.
Loading....
Giá dầu thô thế giới
WTIBrent
Giá bán lẻ
Sản phẩm
Vùng 1
18.690
19.060
18.540
18.910
17.210
17.550
16.060
16.380
15.860
16.170
14.880
15.170

Bản quyền © 2013 Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam
Địa chỉ: Phòng 702 - Tầng 7, Số 39A Ngô Quyền, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (024) 6278 9258   Fax: (024) 6278 9167
Email: hiephoixangdau@gmail.com  -  Website: vinpa.org.vn / hiephoixangdau.org-   Facebook: hiephoixangdauvietnam

Tạp chí Xăng dầu và Cuộc sống   
Email: xangdaucuocsong@gmail.com     Liên hệ: (024) 6329 9480    Hotline: 0912 011 816

Tổng số lượt truy cập: .
Tổng số người truy cập: .
Số người đang trực tuyến: .