VĂN BẢN PHÁP LUẬT
Số văn bảnCơ quan ban hànhNội dung văn bản
Loại hình văn bảnNăm ban hành
Hướng dẫn tra cứu văn bản
STTSố văn bảnTên văn bảnNgày ban hành
61Số 126/2011/TT-BTCThông tư số 126/2011/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 165/2010/TT-BTC ngày 26/10/2010 của Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan đối với xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu xăng dầu; nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất và pha chế xăng dầu; nhập khẩu nguyên liệu để gia công xuất khẩu xăng dầu07/09/2011
62Số 67/2011/NĐ-CPNghị định số 67/2011/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường08/08/2011
63Số 28/2011/TT-BCTThông tư số 28/2011/TT-BCT hướng dẫn quản lý kinh doanh xăng dầu tại khu vực biên giới21/07/2011
64Số 13/2011/NĐ-CPNghị định số 13/2011/NĐ-CP về An toàn công trình dầu khí trên đất liền11/02/2011
65Số 205/2010/TT-BTCThông tư số 205/2010/TT-BTC hướng dẫn Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ quy định về việc xác định trị giá hải quan15/12/2010
66Số 194/2010/TT-BTCThông tư số 194/2010/TT-BTCHướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế

đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu
06/12/2010
67Số 57/2010/QH12Luật Thuế Bảo vệ Môi trường số 57/2010/QH1215/11/2010
68Số 165/2010/TT-BTCThông tư số 165/2010/TT-BTC quy định thủ tục hải quan đối với xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu xăng dầu; nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất và pha chế xăng dầu; nhập khẩu nguyên liệu để gia công xuất khẩu xăng dầu26/10/2010
69Số 87/2010/NĐ-CPNghị định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu13/08/2010
70Số 11/2010/TT- BKHCNThông tư số 11/2010/TT-BKHCN Quy định về quản lý đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu quy định tại Nghị định số 84/2009/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu30/07/2010
71Số 26/2010/TT-BCTThông tư số 26/2010/TT-BCT Quy định việc đăng ký kế hoạch sản xuất, nhập khẩu nguyên liệu, tiêu thụ sản phẩm xăng dầu14/06/2010
72Số 26/2010/TT-BCTThông tư số 26/2010/TT-BCT quy định việc đăng ký kế hoạch sản xuất, nhập khẩu nguyên liệu, tiêu thụ sản phẩm xăng dầu14/06/2010
73Số 24/2009/TT-BKHCNThông tư số 24/2009/TT-BKHCN hướng dẫn một số điều của Nghị định số 54/2009/NĐ-CP ngày 05/6/2009 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hoá31/12/2009
74Số 36/2009/TT-BCTThông tư số 36/2009/TT-BCT về ban hành Quy chế đại lý kinh doanh xăng dầu14/12/2009
75Số 234/2009/TT-BTCThông tư số 234/2009/TT-BTC Hướng dẫn cơ chế hình thành, quản lý và sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu tại Nghị định số 84/2009/NĐ - CP về kinh doanh xăng dầu09/12/2009
76Số 222/2009/TT-BTCSố 222/2009/TT-BTC hướng dẫn thí điểm thủ tục hải quan điện tử25/11/2009
77Số 203/2009/TT-BTCSố 203/2009/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định20/10/2009
78Số 84/2009/NĐ-CPNghị định số 84/2009/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu15/10/2009
79Số 20/2009/TT-BKHCNThông tư số 20/2009/TT - BKHCN về việc ban hành và thực hiện "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học”30/09/2009
80Số 67/2009/NĐ-CPNghị định số 67/2009/NĐ-CP sửa đổi một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và Nghị định số 132/2008/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá03/08/2009
Giá dầu thô thế giới
WTIBrent
Giá bán lẻ
Sản phẩm
Vùng 1
15.070
15.370
14.970
15.260
14.250
14.530
12.410
12.650
12.110
12.350
10.030
10.230
Loading....

Bản quyền © 2013 Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam
Địa chỉ: Phòng 702 - Tầng 7, Số 39A Ngô Quyền, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (024) 6278 9258   Fax: (024) 6278 9167
Email: hiephoixangdau@gmail.com  -  Website: vinpa.org.vn / hiephoixangdau.org-   Facebook: hiephoixangdauvietnam

Tạp chí Xăng dầu và Cuộc sống   
Email: xangdaucuocsong@gmail.com     Liên hệ: (024) 6329 9480    Hotline: 0912 011 816

Tổng số lượt truy cập: .
Tổng số người truy cập: .
Số người đang trực tuyến: .