VĂN BẢN PHÁP LUẬT
Số văn bảnCơ quan ban hànhNội dung văn bản
Loại hình văn bảnNăm ban hành
Hướng dẫn tra cứu văn bản
STTSố văn bảnTên văn bảnNgày ban hành
81Số 17/2009/TT-BKHCNThông tư số 17/2009/TT-BKHCN hướng dẫn kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hoá nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ18/06/2009
82Số 54/2009/NĐ-CPNghị định số 54/2009/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa05/06/2009
83Số 13/2009/TT-BCTThông tư số 13/2009/TT-BCTQuy định xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu phụ, lối mở biên giới nằm ngoài các Khu kinh tế cửa khẩu03/06/2009
84Số 26/2009/NĐ-CPNghị định số 26/2009/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt16/03/2009
85Số 132/2008/NĐ-CPNghị định số 132/2008/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa31/12/2008
86Số 27/2008/QH12Luật Thuế Tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH1214/11/2008
87Số 11/2008/QĐ-BKHCNQuyết định số 11/2008/QĐ-BKHCN sửa đổi, bổ sung “Danh mục phương tiện đo phải kiểm định” ban hành kèm theo Quyết định 13/2007/QĐ-BKHCN ngày 06 tháng 7 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ29/08/2008
88Số 904/QĐ-TĐCQuyết định số 904/QĐ-TĐC về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung hướng dẫn phương pháp lấy mẫu xăng dầu ban hành kèm theo quyết định số 1518/QĐ-TĐC ngày 17 tháng 10 năm 200722/07/2008
89Số 04/2008/QĐ-BXDQuyết định số 04/2008/QĐ-BXD về việc ban hành: "Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng"03/04/2008
90Số 05/2007/QH12Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa số 05/2007/QH1221/11/2007
91Số 177/2007/QĐ-TTgQuyết định số 177/QĐ-TTg Về việc phê duyệt “Đề án phát triển nhiên liệu sinh học đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025”20/11/2007
92Số 25/2007/QĐ-BKHCNQuyết định số 25/2007/QĐ-BKHCN Về việc áp dụng Quy trình và chu kỳ kiểm định đối với các phương tiện đo thuộc Danh mục phương tiện đo phải kiểm định05/10/2007
93Số 21/2007/TT-BKHCNThông tư số 21/2007/TT-BKHCN hướng dẫn về xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn28/09/2007
94Số 134/2007/NĐ-CPNghị định số 134/2007/NĐ-CP Quy định về đơn vị đo lường chính thức15/08/2007
95Số 127/2007/NĐ-CPNghị định số 127/2007/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật01/08/2007
96Số 13/2007/QĐ-BKHCNQuyết định số 13/2007/QĐ-BKHCN Ban hành "Danh mục phương tiện đo phải kiểm định"06/07/2007
97Số 10/2007/QĐ-BTMQuyết định số 10/2007/QĐ-BTM công bố lộ trình thực hiện hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá21/05/2007
98Số 09/2007/TT-BKHCNSố 09/2007/TT-BKHCN hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về nhãn hàng hoá06/04/2007
99Số 09/2007/TT-BKHCNSố 09/2007/TT-BKHCN hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về nhãn hàng hoá06/04/2007
100Số 40/2007/NĐ-CPNghị định số 40/2007/NĐ-CP Quy định về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu16/03/2007
Giá dầu thô thế giới
WTIBrent
Giá bán lẻ
Sản phẩm
Vùng 1
15.070
15.370
14.970
15.260
14.250
14.530
12.410
12.650
12.110
12.350
10.030
10.230
Loading....

Bản quyền © 2013 Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam
Địa chỉ: Phòng 702 - Tầng 7, Số 39A Ngô Quyền, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (024) 6278 9258   Fax: (024) 6278 9167
Email: hiephoixangdau@gmail.com  -  Website: vinpa.org.vn / hiephoixangdau.org-   Facebook: hiephoixangdauvietnam

Tạp chí Xăng dầu và Cuộc sống   
Email: xangdaucuocsong@gmail.com     Liên hệ: (024) 6329 9480    Hotline: 0912 011 816

Tổng số lượt truy cập: .
Tổng số người truy cập: .
Số người đang trực tuyến: .