CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VẬN TẢI NGỌC KHÁNH

Địa chỉ: 24 Trương Chí Cương, Q. Hải Châu, Đà Nẵng
Điện thoại: 05113620349
Fax: 05113611803
Email: xdngockhanh@yahoo.com
Người đại diện: Trần Ngọc Huân
Chức vụ: Giám đốc