CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THỦY BỘ HẢI HÀ

Tên tiếng Anh: Hai Ha Waterway Transport Company Limited
Địa chỉ: Số 132 Khu 6 Thị trấn Diêm Điền, Thái Thụy, Thái Bình
Điện thoại: 0363713464
Fax: 0363711988
Email: congtyhaiha@gmail.com
Người đại diện: Trần Tuyết Mai
Chức vụ: Tổng Giám đốc