CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU VIPCO

Tên tiếng Anh: Vietnam Petroleum Transport JSC
Địa chỉ: 43 Quang Trung, Hồng Bàng, Hải Phòng
Điện thoại: 031.3838680
Fax: 031.3838033
Website: http://www.vipco.com.vn/
Người đại diện: Phạm Văn Vinh
Chức vụ: Tổng giám đốc