VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Số 17728/BTC-CST

Số văn bảnSố 17728/BTC-CST
Tên văn bảnCông văn về việc các mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mặt hàng xăng, dầu tương ứng với giá mặt hàng xăng, dầu trên thị trường thế giới
Loại văn bản:Công văn
Nội dung:Thủ tục hải quan, xuất nhập khẩu
Đơn vị ban hành:Bộ và ngang bộ
Người ký:Trần Xuân Giá
Ngày ban hành:04/12/2014
Số lượt xem:109
File gắn kèm:

B TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số: 17728/BTC-CST
V/v các mức thuế suất thuế nhậpkhẩu ưu đãi mặt hàng xăng, dầu tương ứng với giá mặt hàng xăng, dầu trên thị trường thế giới

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2014

                                      Kính gửi:

- Cục Hải quan các tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Các Doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng, dầu.

Căn cứ Nghị quyết số 295/2007/NQ-UBTVQH12 ngày 28/9/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc ban hành biểu thuế xuất khẩu theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất đối với từng nhóm hàng, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất ưu đãi đối với từng nhóm hàng;

Căn cứ Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

Bộ Tài chính công bố các mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi các mặt hàng xăng, dầu thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi tương ứng với giá các mặt hàng xăng, dầu trên thị trường thế giới như sau:

STT

Giá platt’s dầu thô WTI (USD/thùng)

Mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi tối đa (%)

Xăng, dầu hỏa

Diezen, mazut

1

Dưới 60

40

40

2

Từ 60 đến dưới 75

35

30

3

Từ 75 đến dưới 95

25

20

4

Từ 95 trở lên

20

15

Trong đó:

1. Mặt hàng xăng có mã số: 2710.12.11; 2710.12.12; 2710.12.13; 2710.12.14; 2710.12.15; 2710.12.16; 2710.12.30; 2710.12.40; 2710.12.50; 2710.12.60; 2710.12.70; 2710.12.80; 2710.12.90.

2. Mặt hàng dầu hỏa có mã số: 2710.19.83.

3. Mặt hàng dầu điêzen có mã số: 2710.19.71; 2710.19.72.

4. Mặt hàng dầu madút có mã số: 2710.19.79.

5. Giá platt’s dầu thô WTI được sử dụng làm căn cứ xác định và ban hành mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi nêu trên là giá theo công bố của hãng tin Platt trên thị trường Singapore của bình quân 15 ngày trước ngày điều chỉnh thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi của các mặt xăng, dầu liên quan.

6. Các mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi nêu tại công văn này là một trong những căn cứ, cơ sở để Bộ Tài chính xem xét, ban hành Thông tư hướng dẫn về mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi cụ thể đối với các mặt hàng xăng dầu và cũng là một trong những căn cứ để các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu chủ động xây dựng kế hoạch, phương án kinh doanh.

7. Công văn này thay thế công văn số 837/BTC-CST ngày 19/1/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về các mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mặt hàng xăng, dầu tương ứngvới giá mặt hàng xăng, dầu trên thị trường thế giới./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó TTg (để b/c);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Tập đoàn dầu khí Việt Nam;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, CST(PXNK).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Xuân Hà

TIN NÓNG
Giá dầu thô thế giới
WTIBrent
Giá bán lẻ
Sản phẩm
Vùng 1
22.790
23.240
22.010
22.450
20.870
21.280
18.800
19.170
17.940
18.290
17.770
18.120
Loading....

Bản quyền © 2013 Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam
Địa chỉ: Phòng 702 - Tầng 7, Số 39A Ngô Quyền, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (024) 6278 9258   
Email: hhxd@vinpa.org.vn -  Website: vinpa.org.vn / hiephoixangdau.org - Facebook: hiephoixangdauvietnam

Tổng số lượt truy cập: .
Tổng số người truy cập: .
Số người đang trực tuyến: .