VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Số 13/2007/QĐ-BKHCN

Số văn bảnSố 13/2007/QĐ-BKHCN
Tên văn bảnQuyết định số 13/2007/QĐ-BKHCN Ban hành "Danh mục phương tiện đo phải kiểm định"
Loại văn bản:Quyết định
Nội dung:Đo lường, chất lượng, hao hụt xăng dầu
Đơn vị ban hành:Bộ và ngang bộ
Người ký:Trần Quốc Thắng
Ngày ban hành:06/07/2007
Ngày hiệu lực:09/08/2007
Văn bản liên quan:
Số lượt xem:137
File gắn kèm:

     BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

___________

Số: 13/2007/QĐ-BKHCN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 06 tháng 7 năm 2007


QUYẾTĐỊNH

Ban hành"Danh mục phương tiện đo phải kiểm định"

_____________

BỘ TR­­ƯỞNG

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Pháp lệnh Đo l­ường ngày 06 tháng 10 năm 1999;

Căn cứ Nghị định 54/2003/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chứccủa Bộ Khoa học và Công nghệ và Nghị định 28/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm2004 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 54/2003/NĐ-CP;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩnĐo lư­­ờng Chất lượng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Danh mục phươngtiện đo phải kiểm định”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngàyđăng Công báo. “Danh mục phương tiện đo phải kiểm định” ban hành kèm theo Quyếtđịnh này thay thế cho “Danh mục phương tiện đo phải kiểm định” ban hành kèmtheo Quyết định số 65/2002/QĐ-BKHCNMT ngày 19/8/2002 của Bộ trưởng Bộ Khoa học,Công nghệ và Môi trường (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ).

Điều 3. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo l­­ường Chất lư­­ợng, Chicục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lư­­ợng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ươngvà các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

                                          KT. BỘ TRƯỞNG

                                                                                                                                            THỨ TRƯỞNG

                                           Trần Quốc Thắng


DANH MỤC PHƯ­ƠNG TIỆN ĐO PHẢI KIỂM ĐỊNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 13/2007/QĐ-BKHCN

ngày  06 tháng 07năm 2007 của Bộ tr­ưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

Danh mục phươngtiện đo phải kiểm định bao gồm:     

1. Các phương tiệnđo có mục đích sử dụng và phạm vi áp dụng được quy định trong bảng dưới đây:

 TT

Tên ph­ương tiện đo

Mục đích

sử dụng

Phạm vi áp dụng

Độ dài

1

Th­ước cuộn

Định lượng hàng hoá,

dịch vụ

Trong mua bán, thanh toán giữa các tổ chức, cá nhân

2

Taximet

Khối l­ượng

3

Cân phân tích, cân kỹ thuật

Định lượng hàng hoá,

dịch vụ

Trong mua bán, thanh toán giữa các tổ chức, cá nhân

4

Cân bàn

5

Cân đĩa

6

Cân đồng hồ lò xo

7

Cân treo

8

Cân ô tô

9

Cân tầu hỏa tĩnh

10

Cân tầu hỏa động

11

Cân kiểm tra quá tải xe

Đảm bảo an toàn giao thông

Trong hoạt động của các tổ chức đảm bảo an toàn giao thông

12

Cân băng tải

Định lượng hàng hoá,

dịch vụ

Trong mua bán, thanh toán giữa các tổ chức, cá nhân

13

Quả cân 

Dung tích – Lư­u lượng

14

Phư­ơng tiện đo dung tích thông dụng

Định lượng hàng hoá,

dịch vụ

Định lượng hàng hoá,

dịch vụ

Trong mua bán, thanh toán giữa các tổ chức, cá nhân

Trong mua bán, thanh toán giữa các tổ chức, cá nhân

15

Bể đong cố định

16

Xi téc

17

Cột đo xăng dầu

18

Cột đo khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG)

(Có hiệu lực từ   01/01/2009)

19

Đồng hồ nư­ớc lạnh

Định lượng hàng hoá,

dịch vụ

Trong mua bán, thanh toán giữa các tổ chức, cá nhân

20

Đồng hồ xăng dầu

(bao gồm cả dầu thô)

21

Đồng hồ đo khí dân dụng

(Có hiệu lực từ   01/01/2009)

22

Đồng hồ đo LPG

(Có hiệu lực từ   01/01/2009)

Áp suất

23

Áp kế

Đảm bảo an toàn

Trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của các tổ chức

Định lượng hàng hoá,

dịch vụ

Trong mua bán, thanh toán giữa các tổ chức, cá nhân

24

Huyết áp kế

Bảo vệ sức khoẻ

Trong hoạt động của các tổ chức bảo vệ sức khoẻ con người

Nhiệt độ

25

Nhiệt kế

Định lượng hàng hoá,   dịch vụ

Trong mua bán, thanh toán giữa các tổ chức, cá nhân

26

Nhiệt kế y học

Bảo vệ

sức khoẻ

Trong hoạt động của các tổ chức bảo vệ sức khoẻ con người

Hóa lý

27

Phương tiện đo độ ẩm hạt

Định lượng hàng hoá,

dịch vụ

Trong mua bán, thanh toán giữa các tổ chức, cá nhân

28

Tỷ trọng kế

29

Phương tiện đo nồng độ cồn trong hơi thở

Đảm bảo an toàn giao thông, bảo vệ môi trường

Trong hoạt động của các tổ chức đảm bảo an toàn giao thông, bảo vệ môi trường

30

Phương tiện đo khí thải xe cơ giới

(Có hiệu lực từ   01/01/2009)

Điện - Điện từ

31

Công tơ điện

Định lượng hàng hóa,   dịch vụ

Trong mua bán, thanh toán giữa các tổ chức, cá nhân

32

Biến dòng đo lường (TI)

33

Biến áp đo lường (TU)

34

Phương tiện đo điện trở cách điện (mêgômet)

Đảm bảo

an toàn

Trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của các tổ chức, cá nhân

35

Phương tiện đo điện trở tiếp đất (terômet)

36

Phương tiện đo điện tim

Bảo vệ sức khoẻ

Trong hoạt động của các tổ chức bảo vệ sức khoẻ con người

37

Phương tiện đo điện não

Thời gian-Tần số-Âm thanh

38

Phương tiện đo độ ồn

Đảm bảo an toàn giao thông, bảo vệ sức khoẻ,    môi trường

Trong hoạt động

của các tổ chức đảm bảo an toàn giao thông, bảo vệ sức khoẻ và

môi trường

39

Phương tiện đo để kiểm tra tốc độ xe cơ giới

Đảm bảo an toàn giao thông

Trong hoạt động

của các tổ chức đảm bảo an toàn giao thông

            Chu kỳ kiểm định của từng loại phương tiện đo trong bảngtrên được quy định trong Quy trình kiểm định tương ứng do Bộ Khoa học và Côngnghệ ban hành.

Tổ chức, cá nhânsản xuất, nhập khẩu các phương tiện đo này phải thực hiện việc phê duyệt mẫutrước khi kiểm định ban đầu theo quy định hiện hành.

            2. Các phư­ơng tiện đo không quyđịnh tại mục 1 của Danh mục này, khi sử dụng vào mục đích giám định tư­ pháp,hoạt động công vụ khác của Nhà nước phải được kiểm định khi được cơ quan quảnlý nhà nước có thẩm quyền yêu cầu, nhưng không phải thực hiện việc phê duyệtmẫu.

TIN NÓNG
Giá dầu thô thế giới
WTIBrent
Giá bán lẻ
Sản phẩm
Vùng 1
22.790
23.240
22.010
22.450
20.870
21.280
18.800
19.170
17.940
18.290
17.770
18.120
Loading....

Bản quyền © 2013 Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam
Địa chỉ: Phòng 702 - Tầng 7, Số 39A Ngô Quyền, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (024) 6278 9258   
Email: hhxd@vinpa.org.vn -  Website: vinpa.org.vn / hiephoixangdau.org - Facebook: hiephoixangdauvietnam

Tổng số lượt truy cập: .
Tổng số người truy cập: .
Số người đang trực tuyến: .