15/2020/TT-BCT

Số văn bản15/2020/TT-BCT
Tên văn bảnThông tư 15/2020/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu
Loại văn bản:Thông tư
Nội dung:Xây dựng các công trình xăng dầu
Đơn vị ban hành:Bộ và ngang bộ
Người ký:Đỗ Thắng Hải
Ngày ban hành:30/06/2020
Ngày hiệu lực:01/01/2021
Số lượt xem:189
File gắn kèm: