Số 16/2022/TT-BKHCN

Số văn bảnSố 16/2022/TT-BKHCN
Tên văn bảnThông tư số 16/2022/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ: Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học"
Loại văn bản:Thông tư
Nội dung:Đo lường, chất lượng, hao hụt xăng dầu
Đơn vị ban hành:Bộ và ngang bộ
Người ký:Lê Xuân Định
Ngày ban hành:15/12/2022
Ngày hiệu lực:01/02/2023
Số lượt xem:30
File gắn kèm: