Số 17/2021/TT-BCT

Số văn bảnSố 17/2021/TT-BCT
Tên văn bảnThông tư số 17/2021/TT-BCT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 38/2014/TT-BCT ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu
Loại văn bản:Thông tư
Nội dung:Điều hành xăng dầu và vấn đề tài chính liên quan
Đơn vị ban hành:Bộ và ngang bộ
Người ký:Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải
Ngày ban hành:15/11/2021
Ngày hiệu lực:02/01/2022
Số lượt xem:51
File gắn kèm: