Chào bán cây xăng Vĩnh Hải - Khánh Hòa

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa đang thực hiện chào bán đấu giá tài sản để thu hồi nợ cho Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank). Thông tin chào bán đấu giá như sau:

1.Tài sản bán đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 23, 24, tờ bản đồ số 63, phường Vĩnh Hòa, TP Nha Trang của ông Đặng Đình Nghĩa và bà Phí Thị Minh Tuyết. Địa chỉ tài sản:  202 đường 2/4, phường Vĩnh Hòa, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, tài sản trên đất là cơ sở hạ tầng kinh doanh xăng dầu.

2.Giá khởi điểm: 36.081.724.713 đồng (Ba mươi sáu tỷ, không trăm tám mươi mốt triệu, bảy trăm hai mươi bốn nghìn, bảy trăm mười ba đồng).

3.Thời gian bán đấu giá: 08 giờ 30 phút ngày 23/4/2020.

4.Thông tin liên hệ : Công ty Đấu giá Hợp danh Thiên Long.

(Liên hệ trực tiếp: Bà Nguyễn Thị Bích Thủy – Giám đốc. SĐT: 0905.121.773; Email: [email protected])

Địa chỉ: Số 611 đường Lê Hồng Phong, Phường Phước Hải, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.