Phương hướng hoạt động của Hiệp hội

Căn cứcác quyđịnhpháp lýhiện hành và Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam,với mụctiêu đảm bảo lợi ích chính đáng của doanh nghiệp cũng như của người tiêu dùngtheo đúng chính sách của Nhà nước, hoạt động của Hiệp hội Xăng dầuViệtNamtrongnhiệm kỳ đầu tiên sẽtậptrung vàocác phương hướngdưới đây:

1-Nâng cao năng lực hoạt động của Hiệp hội và phát triển hội viên:

*Việc nâng cao năng lực của từng cán bộ nói riêng và hiệu quả công việc của Hiệp hội nói chung phải luôn được coi là nhiệm vụ hàng đầu.

Để thực hiện mục tiêu này, việc tuyển chọn từng vị trí công tác trong Văn phòng Hiệp hội cần được tiến hành một cách nghiêm túc ngay từ những ngày đầu thành lập. Thông qua việc trao đổi kinh nghiệm hoạt động với các hiệp hội xăng dầu quốc tế và các hiệp hội khác hiện đang hoạt động có hiệu quả trong nước, Hiệp hội xăng dầu Việt nam sẽ lựa chọn phương thức hoạt động tối ưu cho phù hợp với từng giai đoạn phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.
*Phát triểncáchội viên mới và thanh lọcnhữnghội viên không đáp ứng các tiêu chuẩntham giaHiệp hội.

Trong những năm đầu hoạt động, Hiệp hội chỉ lựa chọn những doanh nghiệp có uy tín và tầm ảnh hưởng nhất định trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu làm hội viên. Căn cứ vào kết quả hoạt động cụ thể và sự tham gia của các hội viên, Hiệp hội sẽ có những kế hoạch cụ thể cho việc phát triển hội viên cho những năm tiếp theo.

* Tiến hành việc gây quỹ của Hiệp hội trên cơ sở đóng góp tự nguyện của các hội viên và các nguồn tài trợ hợp pháp khác của các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật để tự trang trải các chi phí của hoạt động Hiệp hội.

2- Tham gia vào quá trình hoạch định chính sách và phản biện xã hội:

Là cơ quan đại diện cho các doanh nghiệp, Hiệp hội sẽ tham gia đóng góp ý kiến vào các văn bản pháp lý và các cơ chế chính sách của Nhà nước hoặcphản biệncác ý kiến trên các phương tiện thông tin đại chúngliên quan tới lĩnh vực kinh doanh đặc thù của ngành xăng dầu Việt nam.

Thực tế cho thấy, trong cơ cấu tổ chức của đại bộ phận các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu không có bộ phận pháp lý hoặc có thì chức năng của nó cũng chỉ dừng lại ở chỗ chỉnh sửa hợp đồng kinh tế hay tham gia giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng … vì thế việc tham gia đóng góp ý kiến của các doanh nghiệp trong quá trình soạn thảo trước khi các cơ quan chức năng ban hành các văn bản pháp quy trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu chưa có hiệu quả nhằm thật sự nâng cao hiệu lực quản lý cũng nhưtháo gỡ các khó khăn cho doanh nghiệp.

3- Nâng cao trình độ chuyên môn và chất lượng kinh doanh cho các hội viên

* Hệ thống hóa các văn bản pháp quy hiện hành trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu cho các hội viên.

Hiệp hội là nơi cung cấpcó hệ thống các văn bản pháp quy hiện hành cho các hội viên. Hệ thống văn bản pháp quy nàyphảiđược phân loại theo năm ban hành, cơ quan bản hành, thể loại và theo nội dung. Trong trang web của Hiệp hội, sẽ thường xuyên cập nhật những văn bản pháp quymới giúp cho các hội viên tham khảo đểtiến hànhhoạt động kinh doanhcủa mìnhtheo đúng luật định hiện hành.

* Cung cấp thông tin và xây dựng cơ sở dữ liệu trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu.

Xây dựng cơ sở dữ liệu và thường xuyên cung cấp các thông tin kinh tế-kỹ thuật có liên quan trực tiếp và gián tiếp đến hoạt động kinh doanh xăng dầu ở trong và ngoài nước cho các hội viên. Thực tế cho thấy, nhiều doanh nghiệp kinh doanhxăng dầu ở Việt nam hiện nay rất thiếu những thông tin chuyên ngành và điều đó cũng có những ảnh hưởng nhất định đến hiệu quả kinh doanh và phương thức dịch vụ.

Thông qua các hoạt động tuyên truyền và cung cấp thông tin về các giải pháp kỹ thuật tiên tiến nhằm góp phần nâng cao chất lượng các sản phẩm và dịch vụ về xăng dầu, bảo vệ người tiêu dùng, góp phần phát triển mạng lưới bán lẻ, bán buôn xăng dầu trên phạm vi toàn quốc.

Những thông tin này sẽ được cung cấp cho các hội viên và những người có quan tâm thông qua trang web và tạp san chuyên ngành của Hiệp hội. Xây dựng một đội ngũ chuyên gia am hiểu pháp luật và các vấn đề kỹ thuật có liên quan đến lĩnh vực kinh doanh xăng dầu để sẵn sàng giải đáp mọi câu hỏi của hội viên.

* Nâng cao nhận thức và từng bước nâng cao chất lượng phục vụ của các hội viên

Hiệp hội sẽ tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ và cấp giấy chứng nhận hành nghề theo tiêu chuẩn quốc tế phù hợp với pháp luật hiện hành của Việt nam.

Giấy chứng nhận này chỉ có hiệu lực trong một thời hạn nhất định, hết thời hạn có hiệu lực, các doanh nghiệp chỉ được cấp lại nếu đáp ứng các yêu cầu cụ thể do Hiệp hội quy định. Việc cấp giấy chứng nhận đó sẽ là động lực thúc đẩy và nâng cao hiệu quả hoạt động của từng trạm xăng dầu và giảm thiểu tình trạng kinh doanh thiếu trung thực mà gần đây các cơ quan thông tin đại chúng đã đưa tin làm ảnh hưởng đến hình ảnh của các doanh nghiệp kinh doanhnghiêm túc.

*Tăngcường liên kết với các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế

Hiệp hội sẽ tổ chức các buổi tọa đàm trao đổi kinh nghiệm, học tập và truyền bá các tri thức và kỹ năng mới, hiện đại cho các hội viên.

4- Tổ chức và tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu

* Tổ chức và tham gia các đề tài khoahọc, nghiên cứu khảo sát thị trường, xúc tiến thương mại, tìm hiểu và truyền bá công nghệ và sản phẩm mới trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu.

Đây là một trong những vấn đề mà các nhà khoa học hiện đang hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu và các lĩnh vực khác có liên quan đang rất quan tâm. Đội ngũ cán bộ khoa học này sẵn sàng triển khai các ý tưởng rất có giá trị nhằm nâng cao chất lượng xăng dầu, nhưng rất tiếc, trong khuôn khổ hoạt động của một đơn vị kinh doanh, điều đó cũng có những khó khăn nhất định.

5- Thiết lập các mối quan hệ và phối hợp với các cơ quan chức năng cùng giải quyết những vấn đề phát sinh trong hoạt động kinh doanh xăng dầu

* Tham vấn cho các cơ quan chức năng về một số vấn đề liên quan như chi phí hoạt động, quy chế và thù lao cho đại lý, kiểm soát chất lượng xăng dầu, quy hoạch và tiêu chuẩn cửa hàng bán lẻ, sử dụng nhiên liệu sinh học, chống gian lận thương mại, tiết kiệm chi phí và hao hụt, phòng ngừa và quản trị rủi ro …

*Với tư cách là đại diện cho các hội viên, Hiệp hội là đầu mốitrongviệcquan hệ với Bộ Công thương và các cơ quan quản lý chức năng như Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tư pháp để giải quyết những vấn đề phát sinh trong hoạt động kinh doanh.Đối với những doanh nghiệp không có trụ sở hoạt động ở xã Hà nội, sự trợ giúp này của Hiệp hội sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí và thời gian chờ đợi khi cần liên hệ với các cơ quan này để giải quyết những vấn đề cụ thể của doanh nghiệp.

* Kết hợp cũng với các cơ quan chức năng xử lý nghiêm khắc đối với những sai phạm trong toàn ngành kinh doanh xăng dầu và cập nhật những thông tin này cho các hội viên.

Việc tham giacủa Hiệp hội khi có sự cố nói trên sẽ giúp Hiệp hội kịp thời trấn chỉnh hoạt động của các hội viên theo đúng luật định hiện hành.

* Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Hiệp hội và các hội viên phù hợp với tôn chỉ, mục đích của Hiệp hội Xăng dầu Việt nam trong từng giai đoạn phát triển. Tổ chức, phối hợp hoạt động giữa các hội viên vì lợi ích chung và làm đầu mối trong việc hòa giải tranh chấp trong nội bộ Hiệp hội.

Kinh nghiệm hoạt động kinh doanh xăng dầu của các nước trong khu vực cho thấy,Hiệp hộicó một vai trò rất lớn trong việc hòa giải trong các vụtranh chấp giữa các doanh nghiệp trong ngành và đảm bảo tính cạnh tranh lành mạnh giữa các hội viên.

* Tăng cường kết nối, đối thoại trực tiếp với các phương tiện truyền thông đại chúng nhưĐài truyền hình Trung ương và địa phương, Đài Tiếng nói Việt nam, các cơ quan báo chí …để bảo vệ hình ảnh của các doanh nghiệp xăng dầu.

Đối với những vấn đề thời sự đang được xã hội quan tâm như cháy nổ thiết bị sử dụng xăng dầu, cạnh tranh không lành mạnh, tính độc quyền trong kinh doanh xăng dầu,…Hiệp hội sẽ mời các chuyên gia và cơ quan chức năng tham gia các cuộc hội đàm trực tiếp trên truyền hình để làm rõ những vấn đề thời sự nói trên.

* Kết hợp cùng với Bộ Khoa học và Công nghệ tham gia vào quá trình xây dựng các loại hình tiêu chuẩn, chứng chỉ chất lượng cho các sản phẩm và thiết bị xăng dầu;

Với tư cách là tổ chức đại diện cho các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, Hiệp hội sẽ thường xuyên kết hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ triển khai hoạt động này nhằm cung cấp cho người tiêu dùng những sản phẩm đáp ứng được các yêu cầu về môi trường và an toàn khi sử dụng.

* Để bảo vệ hình ảnh của các doanh nghiệp xăng dầu, khôi phục và củng cố lòng tin của người tiêu dùng, Hiệp hội sẽ tiến hành các buổi họp báo và tranh luận trên các phương tiện thông tin đại chúng về các vấn đề có liên quan để người tiêu dùng phần nào hiểu được tính đặc thù của hoạt động kinh doanh xăng dầu trong cơ chế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Hiệp hội có một trangweb riêng, mà một trong những nội dung quan trọng của nó là cung cấp cho các hội viên những thông tin kinh tế-kỹ thuật, các văn bản pháp lý cần thiết cho hoạt động kinh doanh xăng dầu. Ngoài ra, trangweb của Hiệp hội còn là diễn đàn công khai để giải đáp những thắc mắccủa người sử dụng xăng dầu.

* Kiến nghị với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các vấn đề liên quan đến sự phát triển Hiệp hội.

6. Hợp tác quốc tế

* Tiến hành việc tìm hiểu chức năng nhiệm vụ và kinh nghiệm động của các hiệp hội xăng dầu trên thế giới và khu vực nhằm hoàn thiện phương thức hoạt động của Hiệp hội theo đúng luật định hiện hành.

* Tổ chức các chuyến công tác hoặc tham gia các lớp tập huấn cho các hội viên về các lĩnh vực có liên quan do các hiệp hội xăng dầu nước ngoài tài trợ.

Kết hợp với các hiệp hội xăng dầu của nước ngoài mời các chuyên gia đầu ngành đầu ngành của họ tiến hành tập huấn cho đội ngũ cán bộ và quản lý của hội viện tại Việt nam hoặc nước ngoài.

Liên kết cùng với các hiệp hội xăng dầu nước ngoài tiến hành các khảo cứu các chuyên đề như nguyên nhân cháy nổ các thiết bị sử dụng xăng dầu, đánh giá chất lượng xăng dầu bằng phương pháp thử nhanh … giúp cho việc định hướng dư luận xã hội đối với các hiện tượng trên một cách khách quan.