Góc nhìn truyền thông
 • Chậm xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng dầu dự trữ

  TS. Nguyễn Văn Bình - Phó Giám đốc Học viện Tài chính, cho rằng hiện nay, xăng dầu dự trữ quốc gia chưa có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và định mức kinh tế - kỹ thuật hàng dự trữ quốc gia để quản lý. Theo quy định pháp luật về dự trữ quốc gia, bộ, ngành quản lý xăng dầu dự trữ xây dựng dự thảo định mức kinh tế - kỹ thuật xăng dầu dự trữ quốc gia gửi Bộ Tài chính thẩm định, ban hành. Tuy nhiên, việc xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng dầu dự trữ trong thời gian qua còn chậm.
  26/12/2023
 • Nguy cơ “vỡ trận”

  Nếu phải tuân thủ đúng các quy định về khoảng cách an toàn giao thông, an toàn PCCC, tiêu chuẩn xây dựng thì mạng lưới cửa hàng xăng dầu tại Hà Nội có nguy cơ bị thu hẹp, thậm chí có thể “vỡ trận” cung không đáp ứng được cầu.
  24/03/2023
 • Chuyên gia kinh tế: Quỹ bình ổn xăng dầu chưa giúp bình ổn giá

  TS Phạm Thế Anh, Trưởng khoa Kinh tế học (Đại học Kinh tế Quốc dân) nói rằng, Quỹ bình ổn xăng dầu chưa thực hiện tốt chức năng bình ổn giá, chưa giúp bình ổn giá trong nước.
  16/02/2023
 • Thay đổi công thức tính giá xăng dầu phải đánh giá cụ thể và lộ trình phù hợp

  Theo Bộ Tài chính, do xăng dầu là mặt hàng quan trọng, thiết yếu đối với kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân, nên việc thay đổi ngay và căn bản công thức giá và phương pháp công bố giá cơ sở mặt hàng xăng dầu cần có đánh giá cụ thể để xác định thời điểm, lộ trình phù hợp.
  Thị trường xăng dầu biến động là do nguồn cung.
  06/02/2023
 • 'Cần có một nhạc trưởng chỉ huy giá xăng dầu'

  Giá xăng dầu vẫn là “ẩn số” với người dân, doanh nghiệp và với chỉ số lạm phát Việt Nam năm 2023. Nhằm ổn định giá xăng dầu, các chuyên gia kinh tế đề xuất sửa đổi nhiều quy định về điều chỉnh giá xăng dầu, quỹ bình ổn và cần có “nhạc trưởng” chỉ huy giá xăng dầu.
  05/01/2023
 • TS. Nguyễn Minh Phong: Bình ổn giá xăng dầu năm 2022 mang lại hiệu quả tích cực cho kinh tế vĩ mô

  Năm 2022, tình hình kinh tế, chính trị thế giới diễn biến phức tạp, song Việt Nam vẫn giữ tăng trưởng ổn định nhờ kiểm soát tốt lạm phát, bình ổn giá xăng dầu.
  27/12/2022