Danh sách Ban Chấp hành Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028
09:32 SA @ Thứ Tư - 14 Tháng Ba, 2018

STT

HỌ TÊN

CHỨC DANHĐƠN VỊ

CHỨC DANH HIỆP HỘI

1Ông Bùi Ngọc BảoChủ tịch

2

Ông Trịnh Quang Khanh

Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng thư ký

3

Ông Phạm Đức Thắng

Phó Chủ tịch

4

Ông Đào Nam Hải

Tổng Giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam

Phó Chủ tịch

5

Ông Cao Hoài Dương

Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP

Phó Chủ tịch

6

Ông Đoàn Minh Quang

Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Thương mại XNK Thanh Lễ - CTCP

Phó Chủ tịch

7

Ông Lê Thanh Mân

Tổng Giám đốc Công ty CP Thương mại Dầu khí Đồng Tháp

Phó Chủ tịch

8

Ông Phạm Văn Thoại

Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Dầu khí TP. HCM

Phó Chủ tịch

9

Ông Nguyễn Trọng Úy

Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV - Tổng Công ty Xăng dầu Quân đội

Phó Chủ tịch

10

Ông Nguyễn Việt Thắng

Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn

Phó Chủ tịch

11

Ông Lê Minh Quốc

Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Hóa dầu Quân đội

Phó Chủ tịch

12

Ông Nguyễn Mạnh Tuấn

Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Nhiên liệu Hàng không Việt Nam

Ủy viên BCH

13

Ông Trịnh Quang Vinh

Chủ tịch Công ty Xăng dầu B12

Ủy viên BCH

14

Ông Võ Văn Tân

Chủ tịch Công ty Xăng dầu Khu vực II - TNHH MTV

Ủy viên BCH

15

Ông Lê Trọng Hiếu

Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Xăng dầu và Dịch vụ Hàng hải STS

Ủy viên BCH

16

Ông Nguyễn Thanh Tung

Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thương mại Kiên Giang

Ủy viên BCH

17

Ông Võ Thái Sơn

Chủ tịch Công ty Xăng dầu Tây Nam Bộ

Ủy viên BCH

18

Ông Lưu Anh Tú

Chủ tịch Công ty Xăng dầu khu vực V - TNHH MTV

Ủy viên BCH

19

Ông Nguyễn Văn Học

Tổng Giám đốc Công ty CP Nhiên liệu bay Petrolimex

Ủy viên BCH

20Ông Nguyễn ĐồngChủ tịch Công ty Xăng dầu Khu vực IỦy viên BCH

21

Ông Mai Văn HuyChủ tịch HĐQT Công ty CP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu

Ủy viên BCH

22

Ông Phan Kiến Anh

Giám đốc Chi nhánh Phân phối Sản phẩm lọc dầu Nghi Sơn

Ủy viên BCH

23

Ông Nguyễn Văn Tiu

Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Xăng dầu Tự Lực I

Ủy viên BCH

24

Ông Nguyễn Thu Phong

Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP

Ủy viên BCH

25

Ông Dương Đình Long

Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Xăng dầu Phú Khánh

Ủy viên BCH

26

Ông Bùi Ngọc Thạch Anh

Chủ tịch Công ty TNHH MTV Petrolimex Singapore

Ủy viên BCH

27Ông Lê Ngọc ĐứcChủ tịch Ủy ban tái cơ cấu và chuyển đổi - Ngân hàng TMCP Xăng dầu PetrolimexỦy viên BCH
28Bà Trần Tuyết MaiChủ tịch HĐTV Công ty TNHH Vận tải Thủy bộ Hải HàỦy viên BCH
Nguồn: