Bán xăng dầu có thuộc nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm?
01:58 SA @ Thứ Sáu - 28 Tháng Tám, 2020

Công ty của ông Nguyễn Văn Long (Quảng Trị) có nhân viên nam sinh ngày 19/8/1964, đóng BHXH trên 36 năm, trong đó có 20 năm 8 tháng làm nhân viên bán lẻ xăng dầu. Ông Long hỏi, bán lẻ xăng dầu có được xếp vào danh mục nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm không? Nhân viên nêu trên có được nghỉ hưu ở tuổi 55 không?

Công việc “giao nhận, bán buôn, bán lẻ xăng, dầu, nhựa đường, các sản phẩm hóa dầu tại cửa hàng, kho, trạm, bến, bãi và trên sông” thuộc ngành thương mại điều kiện loại IV

Về vấn đề này, BHXH Việt Nam trả lời như sau:

Tại Điểm b Khoản 1 Điều 54 Luật BHXH năm 2014 quy định người lao động khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên thì được hưởng lương hưu khi từ đủ 55 tuổi đến đủ 60 tuổi đối với nam, từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi đối với nữ và có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên.

Tại Quyết định số 915/QĐ-BLĐTBXH ngày 30/7/1996 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; trong đó nghề hoặc công việc “giao nhận, bán buôn, bán lẻ xăng, dầu, nhựa đường, các sản phẩm hóa dầu tại cửa hàng, kho, trạm, bến, bãi và trên sông” thuộc ngành thương mại điều kiện loại IV.

Đề nghị ông căn cứ chức danh nghề, công việc thực tế mà lao động nam thuộc công ty của ông đã làm và được ghi nhận tại sổ BHXH, đối chiếu với các quy định nêu trên để xác định về việc lao động nam đó có đủ điều kiện hưởng lương hưu hay không.

Ông cũng có thể liên hệ đến cơ quan BHXH tại địa phương và cung cấp thông tin về sổ BHXH của người lao động để được xem xét, trả lời cụ thể đối với trường hợp này.

Nguồn: