PJICO chốt quyền nhận hơn 22 triệu cổ phiếu thưởng
11:40 CH @ Thứ Hai - 14 Tháng Ba, 2022

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (PJICO, HoSE: PGI) mới đây đã thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tăng vốn điều lệ từ nguồn thặng dư vốn cổ phần.

PJICO chốt quyền nhận hơn 22 triệu cổ phiếu thưởng

Theo đó, PJICO dự kiến phát hành là hơn 22,1 triệu đơn vị. Tỷ lệ thực hiện là 100:25, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được quyền nhận 25 cổ phiếu mới.

Nguồn vốn thực hiện lấy từ thặng dư vốn cổ phần tại ngày 31/12/2021. Các cổ phiếu trong đợt phát hành này là cổ phần phổ thông và sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.

Vốn điều lệ của PJICO sẽ tăng lên mức hơn 1.100 tỷ đồng sau khi phân phối hết số lượng cổ phiếu thưởng cho cổ đông.

Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông là 25/3/2022. Được biết, kế hoạch này được cổ đông của PJICO phê duyệt vào cuối năm 2021 thông qua hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Về tình hình kinh doanh, doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm năm 2021 của PJICO đạt hơn 3.037 tỷ đồng, tăng nhẹ gần 4% so với năm 2020. Ngược lại, tổng chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm cả năm giảm 4,7%, giúp lợi nhuận gộp của PJICO tăng mạnh gần 40% lên hơn 800 tỷ đồng.

Trừ đi các loại chi phí, công ty bảo hiểm này ghi nhận lợi nhuận sau thuế hơn 352 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với mức thực hiện năm 2020.

Năm 2022, PJICO lên kế hoạch kinh doanh với chỉ tiêu doanh thu phí bảo hiểm gốc tăng trưởng 10 – 12% so với thực hiện năm 2021, lợi nhuận trước thuế đạt tối thiểu 250 tỷ đồng, cổ tức 12%.

Đầu năm 2022, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của PJICO chính thức được nâng từ mức 49% lên 100%.

Công ty bảo hiểm này đã lên kế hoạch nới room ngoại từ năm 2020 và được ĐHCĐ thông qua. Ba cổ đông lớn của PJICO gồm có Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) với tỷ lệ sở hữu 40,95% vốn, Vietcombank sở hữu 8,03% và Samsung Fire & Marine Insurance sở hữu 20%.

Cổ phiếu PGI đóng cửa phiên 14/3 ở mức giá 34.850 đồng/cổ phiếu. Giá trị vốn hóa thị trường ước tính hơn 3.000 tỷ đồng.

Nguồn: