Thư ngỏ
04:00 SA @ Thứ Hai - 07 Tháng Giêng, 2013

THƯ NGỎ

Kính gửi:CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH XĂNG DẦU

Trong quá trình chuyển đổi kinh doanh xăng dầu từ cơ chế bao cấp sang kinh doanh xăng dầu theo cơ chế thị trường là một quá trình gặp rất nhiều khó khăn trong điều kiện thị trường xăng dầu thế giới luôn biến động phức tạp khó lường, cùng với thể chế kinh tế thị trường Việt Nam chưa được thiết lập đầy đủ. Từ nhận thức, quan điểm đến hình thành một hệ thống chính sách cơ chế ổn định, cách điều hành thị trường xăng dầu còn nhiều bất cập đã gây ra những bức xúc cho người tiêu dùng, khó khăn cho các cơ quan quản lý, doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu thì ngày càng khó khăn, chịu nhiều áp lực từ nhiều phía, tiếng nói của doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu ít được dư luận quan tâm.

Từ năm 2002 đến nay Chính phủ đã ra nhiều quyết định, nghị định từ Quyết định 187, Quyết định 55 đến Nghị định 84 đều hướng đến mục tiêu kinh doanh xăng dầu theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước, nhưng do nhiều nguyên nhân những mục tiêu trên không được thực hiện đầy đủ, nhiều quy định không còn phù hợp trước những biến động của thị trường và đòi hỏi hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường trong quá trình mở cửa thị trường hội nhập sâu vào thị trường khu vực và thế giới. Quyền lợi người tiêu dùng, quyền lợi của doanh nghiệp xăng dầu, lợi ích quốc gia nhiều khi không được công khai, minh bạch dẫn đến những bức xúc cho người tiêu dùng, khó khăn cho cơ quan quản lý và doanh nghiệp xăng dầu phải chịu nhiều khó khăn, áp lực mỗi khi thị trường biến động.

Vì vậy lúc này hơn lúc nào hết, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu cần có tiếng nói chung, những nguyện vọng, những kiến nghị cần được tập hợp lại để phản ảnh trực tiếp đến Chính phủ, cơ quan chính phủ một cách đầy đủ, trung thực, làm sáng tỏ, minh bạch những khúc mắc để tháo gỡ cho doanh nghiệp. Người đứng ra tập hợp doanh nghiệp phải là một tổ chức nghề nghiệp, thay mặt doanh nghiệp phản ánh, đóng góp những ý kiến xác thực cho Chính phủ, các cơ quan hoạch định chính sách, các cơ quan quản ký trong quá trình thực hiện lộ trình kinh doanh xăng dầu theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, xây dựng thị trường xăng dầu Việt Nam trở thành thị trường văn minh, công bằng, cạnh tranh lành mạnh.

Thay mặt Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam, tôi đề nghị các các nhân, tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu hãy tham gia Hiệp hội, đồng lòng, chung sức xây dựng Hiệp hội lớn mạnh để tiếng nói của các bạn sẽ mạnh mẽ hơn, quyền lợi được đảm bảo tốt hơn.

Chào thân ái!

CHỦ TỊCH HIỆP HỘI XĂNG DẦU VIỆT NAM

Phan Thế Ruệ

Nguồn: