Hướng dẫn cách tra cứu văn bản
04:14 CH @ Thứ Năm - 18 Tháng Mười, 2012

Hướng dẫn cách tra cứu văn bản

Để tạo điều kiện thuận lợi cho người sử dụng, toàn bộ văn bản pháp qui hiện hành có liên quan trực  tiếp và gián tiếp đến lĩnh vực kinh doanh xăng dầu được phân loại thành 05 nhóm sau:

1-     Cơ quan ban hành.

2-     Loại hình văn bản.

3-     Năm ban hành văn bản.   

4-     Số hiệu của văn bản.

5-     Nội dung văn bản.

6-     Giới thiệu văn bản mới.

Trong phần tìm kiếm, người sử dụng chỉ cần điền những từ khóa là có thể nhận được các văn bản có liên quan. Thí dụ, sau khi điền từ “Bộ tài chính” vào phần tìm kiếm là người sử dụng có thể nhận được tất cả các văn bản có liên quan đến hoạt động kinh doanh xăng dầu do Bộ Tài chính ban hành;  khi người sử dụng điền năm 2012 vào phần tìm kiếm thì toàn bộ văn bản pháp quy có liên quan được ban hành năm 2012 sẽ hiện ra trên màn hình; hoặc khi điền từ khóa “Nghị định”  thì trên màn hình cũng sẽ hiển thị tất cả các Nghị định có liên quan. Nếu người sử dụng chỉ nhớ số hiệu của văn bản, thí dụ: "84-CP" thì họ chỉ cần điền số hiệu này vào phần tìm kiếm là văn bản này sẽ được hiển thị trên màn hình.

Để giúp người sử dụng có một cách tiếp cận hệ thống, bên dưới các loại hình văn bản như Luật, Quyết định, Nghị định đều liệt kê các văn bản có liên quan.

Riêng  trong phần “Nội dung văn bản” chúng tôi phân loại theo các nhóm sau:

1.      Văn bản điều hành hoặc liên quan đến vấn đề tài chính của hoạt động kinh doanh xăng dầu.

2.      Xuất nhập khẩu, thủ tục hải quan.

3.      Đo lường, chất lượng, hao hụt xăng dầu

4.      Xây dựng các công trình xăng dầu

5.      An toàn, phòng chữa cháy đối với các công trình xăng dầu.

6.      Xử phạt hành chính. 

Cũng như cách tìm kiếm nói trên, sau khi điền các từ khóa vào, người sử dụng sẽ nhận được các văn bản pháp qui có liên quan.