Bộ Tài chính đề nghị báo cáo chi phí đưa xăng dầu từ nước ngoài về Việt Nam
03:20 SA @ Thứ Hai - 14 Tháng Mười Một, 2022

Ngày 12/11, Bộ Tài chính Có công văn số 11758/BTC-QLG đề nghị Bộ Công Thương, thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu khẩn trương rà soát đánh giá việc thực hiện và báo cáo nội dung chi phí.

Bộ Tài chính đề nghị doanh nghiệp báo cáo lại chi phí kinh doanh xăng dầu trước ngày 15/11.
Bộ Tài chính đề nghị doanh nghiệp báo cáo lại chi phí kinh doanh xăng dầu trước ngày 15/11.

Theo đó, nội dung báo cáo gồm chi tiết chi phí đưa xăng dầu từ nước ngoài về Việt Nam, Premium trong nước và chi phí đưa xăng dầu từ nhà máy lọc dầu về đến cảng. Thời kỳ thu thập số liệu báo cáo từ ngày 21/10 - 14/11.

Bộ Tài chính đề nghị Bộ Công Thương, thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu gửi các báo cáo nêu trên, có so sánh, phân tích đánh giá so với kỳ báo cáo trước (ngày 1/6 - 20/10). Thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu gửi về Bộ Công Thương và đánh giá cụ thể về tính bất thường và tác động đến hoạt động kinh doanh của đơn vị, kiến nghị, đề xuất về Bộ Tài chính (trực tiếp là Cục Quản lý giá) trước 10h sáng ngày 15/11.

Bộ Tài chính cũng đề nghị Bộ Công Thương phối hợp cung cấp tài liệu, đôn đốc các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu báo cáo kịp thời, chính xác. Các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu báo cáo trung thực, chịu trách nhiệm trước pháp luật và các cơ quan thanh tra, kiểm toán sau này (nếu có) về tính chính xác, hợp lý, hợp lệ của các thông tin, số liệu báo cáo của đơn vị.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu Bộ trưởng Tài chính theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao chủ trì, phối hợp Bộ trưởng Công Thương và doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu định kỳ trước ngày 20 hàng tháng phải tổng hợp, thống kê các chi phí liên quan kinh doanh xăng dầu; chủ động xem xét việc điều chỉnh theo quy định, bảo đảm sát với thực tiễn của thị trường và hoạt động của doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu.

Nguồn: