Tạp chí Tài chính
09:46' SA-31, 31/05/2023

Theo quy định, trường hợp nhiên liệu hỗn hợp chứa nhiên liệu sinh học và xăng, dầu, mỡ nhờn thuộc đối tượng thuế bảo vệ môi trường thì chỉ tính thu thuế đối với phần xăng, dầu, mỡ nhờn gốc hóa thạch.

Theo quy định hiện hành, chỉ thu thuế bảo vệ môi trường với phần xăng, dầu, mỡ nhờn gốc hóa thạch trong nhiên liệu hỗn hợp. Ảnh:internet

Theo quy định hiện hành, chỉ thu thuế bảo vệ môi trường với phần xăng, dầu, mỡ nhờn gốc hóa thạch trong nhiên liệu hỗn hợp. Ảnh: internet

Bộ Tài chính vừa có công văn hướng dẫn Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi và Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Minh Giang về chính sách thuế bảo vệ môi trường đối với hàng hóa nhập khẩu.

Theo đó, Bộ Tài chính cho biết, tại khoản 1 Điều 3 và Khoản 1, Điều 4, Luật thuế Bảo vệ môi trường quy định, đối tượng chịu thuế là xăng, dầu, mỡ nhờn, bao gồm: Xăng, trừ etanol; Nhiên liệu bay; Dầu diezel; Dầu hỏa; Dầu mazut; Dầu nhờn; Mỡ nhờn. Đối tượng không chịu thuế bảo vệ môi trường là hàng hóa không quy định nêu trên.

Bộ Tài chính cũng dẫn chứng quy định tại Khoản 1, Điều 2, Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08/8/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế bảo vệ môi trường. Theo đó, đối với xăng, dầu, mỡ nhờn quy định nêu trên là các loại xăng dầu, mỡ nhờn gốc hóa thạch. Đối với nhiên liệu hỗn hợp chứa nhiên liệu sinh học và xăng, dầu, mỡ nhờn gốc hóa thạch, chỉ tính thu thuế bảo vệ môi trường đối với phần xăng, dầu, mỡ nhờn gốc hóa thạch.

Căn cứ các quy định của pháp luật về thuế bảo vệ môi trường nêu trên, Bộ Tài chính hướng dẫn, xăng, dầu, mỡ nhờn có tên tại khoản 1 Điều 3 Luật thuế bảo vệ môi trường mới thuộc đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường. Hàng hóa không quy định tại khoản 1 Điều 3 Luật thuế Bảo vệ môi trường không thuộc đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường. Trường hợp nhiên liệu hỗn hợp chứa nhiên liệu sinh học và xăng, dầu, mỡ nhờn có tên tại khoản 1 Điều 3 Luật thuế Bảo vệ môi trường thì chỉ tính thu thuế bảo vệ môi trường đối với phần xăng, dầu, mỡ nhờn gốc hóa thạch.

Bộ Tài chính cho biết, việc phân loại hàng hóa nhập khẩu dựa vào mã số HS cần phải căn cứ vào hồ sơ hải quan, đặc tính kỹ thuật hàng hóa nhập khẩu của doanh nghiệp. Do đó, Bộ Tài chính đề nghị Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi và Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Minh Giang căn cứ quy định pháp luật về thuế bảo vệ môi trường để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Nguồn: Tạp chí Tài chính
TIN NÓNG
Giá dầu thô thế giới
WTIBrent
Giá bán lẻ
Sản phẩm
Vùng 1
26.270
26.790
25.740
26.250
24.190
24.670
24.450
24.930
23.590
24.060
23.810
24.280
Loading....

Bản quyền © 2013 Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam
Địa chỉ: Phòng 702 - Tầng 7, Số 39A Ngô Quyền, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (024) 6278 9258   
Email: hhxd@vinpa.org.vn -  Website: vinpa.org.vn / hiephoixangdau.org - Facebook: hiephoixangdauvietnam

Tổng số lượt truy cập: .
Tổng số người truy cập: .
Số người đang trực tuyến: .