Công ty CP Vật tư xăng dầu Hải Dương nộp 182 tỷ đồng thuế bảo vệ môi trường
09:48 SA @ Thứ Tư - 05 Tháng Sáu, 2024

Trong 5 tháng đầu năm, Công ty CP Vật tư xăng dầu Hải Dương đã nộp ngân sách nhà nước 182 tỷ đồng, trong đó có 85% là thuế bảo vệ môi trường, tăng 6,5% so với cùng kỳ 2023.

Công ty CP Vật tư xăng dầu Hải Dương hiện có 8 cửa hàng bán lẻ và 84 khách hàng nhượng quyền bán lẻ
Công ty CP Vật tư xăng dầu Hải Dương hiện có 8 cửa hàng bán lẻ và 84 khách hàng nhượng quyền bán lẻ

Công ty CP Vật tư xăng dầu Hải Dương đã tiêu thụ trên 148.000 m3 xăng dầu các loại, tăng gần 4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, sản lượng bán lẻ trong 5 tháng đạt trên 12.000 m3 xăng dầu các loại, tăng 5% so với cùng kỳ. Lượng xăng dầu bán cho các nhóm thương nhân nhượng quyền bán lẻ và thương nhân phân phối trong 5 tháng đầu năm đạt 138.000 m3, tăng gần 4% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng doanh thu 5 tháng đầu năm của công ty đạt 2.728 tỷ đồng, đạt trên 40% mục tiêu cả năm. Doanh nghiệp đã nộp ngân sách 182 tỷ đồng, trong đó có 85% là thuế bảo vệ môi trường, tăng 6,5% so với cùng kỳ năm trước.

Công ty CP Vật tư xăng dầu Hải Dương có 8 cửa hàng bán lẻ xăng dầu và 84 khách hàng nhượng quyền bán lẻ, tất cả đều đạt tiêu chuẩn về kỹ thuật, an toàn phòng cháy, vệ sinh môi trường.

Nguồn: