Đào tạo nghiệp vụ quản lý, đo tính hàng hóa và kiểm soát chất lượng xăng dầu
08:12 SA @ Thứ Năm - 28 Tháng Ba, 2024

Trong ba ngày từ 25 đến 27/3/2024, Công ty Xăng dầu B12 tổ chức khóa đào tạo nghiệp vụ quản lý, đo tính hàng hóa và kiểm soát chất lượng xăng dầu tại Cửa hàng Xăng dầu.

Toàn cảnh khóa đào tạo lớp 1

Dự chỉ đạo khai giảng khóa đào tạo sáng ngày 25/3/2024 có ông Lại Mạnh Hùng - Phó giám đốc Công ty, ông Hoàng Trần Hưng - Trưởng phòng Kỹ thuật Xăng dầu Công ty cùng sự có mặt của 20 học viên lớp 1. Khóa đào tạo được chia làm ba lớp diễn ra trong các ngày 25, 26, 27/3/2024 với sự tham gia của tổng số hơn 70 học viên là lãnh đạo, chuyên viên phòng Kinh doanh, thuyền trưởng, thuyền phó các Tàu bán lẻ xăng dầu của Cảng dầu B12 và cửa hàng trưởng các Cửa hàng xăng dầu của Chi nhánh Xăng dầu Quảng Ninh.

Ông Lại Mạnh Hùng - Phó giám đốc Công ty phát biểu khai giảng khóa đào tạo

Nội dung khóa đào tạo bao gồm: Cập nhật các văn bản pháp luật của Cơ quan quản lý Nhà nước, Quy chế/Quy định của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam và Công ty Xăng dầu B12 về công tác quản lý đo lường, chất lượng xăng dầu; Đào tạo, hướng dẫn nghiệp vụ quản lý, đo tính hàng hóa và kiểm soát chất lượng xăng dầu tại Cửa hàng xăng dầu. Sau nội dung lý thuyết, các học viên đi thực tế, trực tiếp thực hành các thao tác nghiệp vụ tại Petrolimex-Cửa hàng 01 như lấy mẫu, kiểm tra mẫu, đo tính xác định lượng xăng dầu, quy trình nhập hàng vào bể chứa, lưu hồ sơ nhập hàng…; Thực hiện kiểm tra phương tiện đo tại CHXD, khảo sát và báo cáo kết quả đo nhiệt độ tại CHXD.

Bà Hà Thị Hiền - Phó trưởng phòng Kỹ thuật Xăng dầu Công ty - Giáng viên khóa đào tạo
Các học viên thực hành nghiệp vụ tại Petrolimex-Cửa hàng 01

Đào tạo nghiệp vụ quản lý, đo tính hàng hóa và kiểm soát chất lượng xăng dầu tại Cửa hàng xăng dầu nhằm trang bị kiến thức, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ lãnh đạo và chuyên viên Kinh doanh, đội ngũ cửa hàng trưởng; đồng thời nâng cao hiệu quả công tác quản lý hoạt động kinh doanh bán hàng, kiểm soát chặt chẽ số lượng và chất lượng sản phẩm, chống gian lận thương mại trong kinh doanh xăng dầu.

Nguồn: