Giảm thuế suất nhập khẩu xăng máy bay, nhiên liệu bay
01:40 SA @ Thứ Hai - 03 Tháng Mười Hai, 2012

(Nguồn ảnh: Internet)

Bộ Tài chính hướng dẫnsửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xăng máy bay,nhiên liệu bay.

Ngày 29/11/2012, Bộ Tàichính đã có công văn gửi các doanh nghiệp kinh doanh xăng máy bay, nhiên liệubay và các hãng hàng không về việc các mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mặthàng xăng máy bay, nhiên liệu bay tương ứng với giá mặt hàng xăng máy bay, nhiênliệu bay trên thị trường thế giới.

Theo đó, Bộ Tài chínhcông bố các mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi áp dụng đối với mặt hàng xăngmáy bay, nhiên liệu bay thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi tương ứngvới giá bán mặt hàng xăng máy bay, nhiên liệu bay trên thị trường thế giới.

Cụ thể: Giá platt’sSin-Jet A1, từ 105 USD/thùng trở lên, mức thuế nhập khẩu ưu đãi là 7%; Từ 95 đếndưới 105 USD/thùng chịu mức tối đa 9%; Từ 85 đến dưới 95 USD/thùng mức tối đa20%; Từ 70 đến dưới 85USD/thùng mức tối đa 30%; Dưới 70 USD/thùng mức tối đa40%.

Trường hợp đặc biệt,giá thị trường trong nước và thế giới đột biến hoặc biến động bất thường, các mứcthuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xăng máy bay, nhiên liệu bay nêu trên đượcđiều hành theo quy định cụ thể của Bộ Tài chính. Trong mọi trường hợp mức thuếnhập khẩu ưu đãi tối đa không vượt quá 40%.

Trên cơ sở đó, ngày30/11/2012, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 208/2012/TT-BTC về việc sửa đổimức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xăng máy bay, nhiên liệubay thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Theo đó quy định, nhómxăng máy bay, trừ loại sử dụng làm nhiên liệu máy bay phản lực chịu thuế từ 12%nay còn 7%; Nhiên liệu động cơ máy bay (nhiên liệu phản lực) có độ chớp cháy từ23o C trở lên và nhiên liệu động cơ máy bay (nhiên liệu phản lực) có độ chớpcháy dưới 23o C mức chịu thuế từ 10% nay còn 7%. Các loại khác vẫn giữ nguyên mứcthuế suất như quy định.

Thông tư này có hiệu lựcthi hành kể từ ngày 30/11/2012 và thay thế Thông tư số 148/2012/TT-BTC ngày11/9/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

(Theo gafin)