Hà Tĩnh sẽ hụt thu 660 tỷ đồng do giảm thuế BVMT với xăng, dầu, mỡ nhờn
09:47 SA @ Thứ Tư - 24 Tháng Giêng, 2024

Quốc hội tiếp tục giảm 50% thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn trong khoảng thời gian từ 1/1 - 31/12. Dự kiến, Hà Tĩnh sẽ giảm thu ngân sách Nhà nước khoảng 660 tỷ đồng.

Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành công văn số 36/CTHTI-TTHT gửi người nộp thuế trên địa bàn tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 42/2023/UBTVQH15 ngày 18/12/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Theo đó, mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn giảm 50% so với Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14 ngày 26/9/2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về biểu thuế bảo vệ môi trường.

Cụ thể, xăng (trừ etanol) giảm 2.000 đồng/lít (mức thuế lúc chưa giảm là 4.000 đồng/lít); nhiên liệu bay giảm 2.000 đồng/lít (mức thuế lúc chưa giảm là 3.000 đồng/lít); dầu diesel, dầu mazut, dầu nhờn, mỡ nhờn giảm 1.000 đồng/lít (mức thuế lúc chưa giảm là 2.000 đồng/lít); dầu hỏa giảm 400 đồng/lít (mức thuế lúc chưa giảm là 1.000 đồng/lít).

Biểu mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn trước và sau khi được giảm
Biểu mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn trước và sau khi được giảm

Mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn nêu trên sẽ áp dụng từ ngày 1/1/2024 đến hết ngày 31/12/2024. Từ ngày 1/1/2025, mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn sẽ thực hiện theo Nghị quyết 579/2018/UBTVQH14 ngày 26/9/2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về biểu thuế bảo vệ môi trường.

Người dân được hưởng lợi trực tiếp khi thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn giảm
Người dân được hưởng lợi trực tiếp khi thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn giảm

Được biết, năm 2023, Quốc hội cũng thực hiện giảm 50% thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn theo Nghị quyết số 30/2022/UBTVQH15 ngày 30/12/2022. Theo đó, Hà Tĩnh giảm thu ngân sách Nhà nước hơn 590 tỷ đồng so với thời điểm áp dụng Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14 ngày 26/9/2018 về biểu thuế bảo vệ môi trường.

Dự kiến, năm 2024, Hà Tĩnh sẽ giảm thu ngân sách Nhà nước khoảng 660 tỷ đồng do áp dụng chính sách giảm 50% thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn theo Nghị quyết số 42/2023/UBTVQH15.

Nguồn: