Năm 2022, BSR ước đạt gần 12.180 tỷ đồng lợi nhuận
02:34 SA @ Thứ Tư - 21 Tháng Mười Hai, 2022

CTCP Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) cho biết tổng doanh thu năm 202 ước đạt 165.500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế dự kiến 12.176 tỷ đồng.

Theo báo cáo công tác sản xuất kinh doanh trong năm 2022, Tổng giám đốc BSR Bùi Ngọc Dương cho biết, BSR đã hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh; góp phần vào thành công chung của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. BSR đạt trên 37,1 triệu giờ công an toàn không có tai nạn lao động.

Đặc biệt, BSR đã chinh phục giới hạn vận hành an toàn (SOL mới) tại NMLD Dung Quất là 112%/103% kế hoạch vận hành năm. Vào lúc 10h10 ngày 8/12, chỉ tiêu sản lượng của NMLD Dung Quất đã đạt mốc kế hoạch năm 2022 là 6.499.087 tấn, về đích sớm 23 ngày và dự kiến cả năm, BSR sẽ sản xuất khoảng 7 triệu tấn sản phẩm các loại.

 BSR báo lãi lớn năm 2022.

Doanh thu cả năm 2022 ước đạt 165.500 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước khoảng 18.048 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế dự kiến 12.176 tỷ đồng. Các kết quả sản xuất kinh doanh của BSR năm 2022 ước tính đóng góp 17,8% doanh thu, 18,8% lợi nhuận sau thuế và 10,6% nộp NSNN trong toàn Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Như vậy, các chỉ tiêu tài chính của BSR năm 2022 đã có mức độ tăng trưởng cao so với năm 2021 với con số tăng trưởng doanh thu, nộp ngân sách và lợi nhuận sau thuế tương ứng là 64%, 65% và 83%.

Trong năm 2022, NMLD Dung Quất chế biến thành công thêm 2 chủng loại dầu thô mới và đưa vào chế biến sản phẩm trung gian LSFO tại phân xưởng RFCC, góp phần tăng sản lượng cơ cấu sản xuất xăng, đáp ứng nhu cầu thị trường, đảm bảo an ninh năng lượng.

Bên cạnh đó, Công ty cũng đã hoàn thành sản xuất thử nghiệm sản phẩm PP mới BOPP (500 tấn) vào tháng 6/2022 đạt các chỉ tiêu chất lượng để xuất cho khách hàng.

BSR cũng thực hiện sản xuất và xuất bán các sản phẩm nhiên liệu quốc phòng gồm xăng RON 83, Diesel DO L-62 và JetA-1K cho Tổng cục Hậu cần - Bộ Quốc phòng để sử dụng trên các thiết bị quân sự đặc biệt.

Nguồn: