Nguồn cung xăng dầu quý II/2024 đạt 7,1 triệu tấn, cơ bản đáp ứng đủ nhu cầu
09:51 SA @ Thứ Ba - 11 Tháng Sáu, 2024

Tổng nguồn cung xăng dầu từ hai nguồn sản xuất và nhập khẩu quý II/2024 ước khoảng 7,1 triệu tấn, tương đương khoảng 8,875 triệu m3/tấn xăng dầu các loại, cơ bản đáp ứng được nhu cầu sản xuất, tiêu dùng...

Nguồn cung xăng dầu quý II/2024 đạt 7,1 triệu tấn, cơ bản đáp ứng được nhu cầu.
Nguồn cung xăng dầu quý II/2024 đạt 7,1 triệu tấn, cơ bản đáp ứng được nhu cầu.

Thông tin về công tác đảm bảo nguồn cung xăng dầu, Bộ Công Thương cho biết: "Tổng nguồn cung xăng dầu từ 2 nguồn nhập khẩu và sản xuất 4 tháng đầu năm 2024 đạt khoảng 7,888 triệu tấn (tương đương khoảng 9,938 triệu m3/tấn xăng dầu các loại); nhập khẩu chiếm 43,73%, sản xuất trong nước chiếm 56,27%".

Theo báo cáo, các thương nhân, nhập khẩu và mua xăng dầu trong nước 4 tháng qua khoảng 9,2 triệu m3/tấn, đạt 32,35% tổng nguồn tối thiểu phân giao năm 2024. Tiêu thụ xăng dầu các loại 4 tháng qua đạt khoảng 8,3 triệu m3/tấn.

Tồn kho ước khoảng 1,8-1,9 triệu tấn/m3 xăng dầu các loại, đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng, sản xuất của người dân và doanh nghiệp.

Về nguồn cung xăng dầu quý II/2024, Bộ này dự báo, tổng nguồn cung xăng dầu từ hai nguồn sản xuất và nhập khẩu trong quý II ước khoảng 7,1 triệu tấn, tương đương khoảng 8,875 triệu m3/tấn xăng dầu các loại (trong đó: Petrolimex và PVoil ước khoảng 4,035 triệu m3/tấn).

Báo cáo từ các thương nhân, tổng nguồn nhập khẩu và mua trong nước ước thực hiện quý II năm 2024 khoảng 6,35 triệu m3/tấn xăng dầu các loại. Ước tiêu thụ khoảng 6,3 triệu m3/tấn (bình quân khoảng 2,1 triệu m3/tấn/tháng). Tồn kho xăng dầu khoảng 1,7-1,8 triệu m3/tấn.

"Nguồn cung xăng dầu quý II/2024 về cơ bản đáp ứng đủ nhu cầu. Bộ sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường xăng dầu trong nước và thế giới; bám sát tình hình sản xuất của hai nhà máy, tình hình nhập khẩu xăng dầu của các thương nhân và tình hình tiêu thụ xăng dầu trong nước để có giải pháp nhằm bảo đảm nguồn cung", Báo cáo của Bộ này cho biết.

Với việc thực hiện chu kỳ điều hành giá 7 ngày/lần như hiện nay mức biến động giá giữa hai lần điều chỉnh cơ bản không lớn, giá xăng dầu trong nước đã cơ bản bám sát diễn biến giá thế giới, các doanh nghiệp đã chủ động tính toán được mức giá, lên kế hoạch nhập hàng theo phân giao tổng nguồn tối thiểu năm 2024 của Bộ Công thương và kế hoạch đăng ký theo từng quý, nguồn cung xăng dầu cơ bản được đảm bảo..

5 tháng đầu năm 2024, giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu trong nước tăng từ 7,97% - 15,54% so với cùng kỳ.

Cụ thể, tính đến ngày 31/5/2024, giá các mặt hàng xăng dầu đã qua 22 kỳ điều chỉnh giá, trong đó mặt hàng xăng E5RON92 có 11 lần tăng và 11 lần giảm giá, mặt hàng xăng RON95 có 12 lần tăng và 10 lần giảm giá, mặt hàng dầu diesel có 10 lần tăng và 12 lần giảm giá, mặt hàng dầu hỏa có 11 lần tăng và 11 lần giảm giá, và mặt hàng dầu mazut có 15 lần tăng và 7 lần giảm giá.

Giá bán các mặt hàng xăng dầu (theo kỳ điều hành ngày 23/5/2024): xăng E5RON92 là 22.277 đồng/lít, xăng RON95-III  23.213 đồng/lít, dầu diesel 0,05S là 19.837 đồng/lít, dầu hỏa 19.902 đồng/lít, dầu mazut 180CST 3,5S  17.513 đồng/kg.

So với cùng thời điểm năm 2023 (kỳ điều hành ngày 22/5/2023), giá bán trên thị trường (ngày 23/5/2024) của mặt hàng xăng E5RON92 tăng 8,73% (tương ứng tăng 1.789 đồng/lít) xăng RON95-III tăng 7,97% (1.714 đồng/lít); dầu diesel 0,05S tăng tăng 10,49% (1.883 đồng/lít), dầu hỏa tăng 10,76% (1.933 đồng/lít), dầu mazut tăng 15,54% (2.355 đồng/kg).

Nguồn: