Anh Minh
07:00' SA-22, 22/02/2021

Bộ Tài chính vừa công bố, số dư Quỹ Bình ổn giá (BOG) xăng dầu đến hết quý IV năm 2020 (đến hết ngày 31/12/2020) là hơn 9.234 tỷ đồng.

Để tiếp tục thực hiện nguyên tắc công khai minh bạch trong điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 3/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, Bộ Tài chính công khai thông tin về tình hình trích lập, sử dụng và lãi phát sinh trên số dư Quỹ BOG xăng dầu.

Cụ thể, số dư Quỹ BOG tại thời điểm 31/12/2019 là hơn 2.779 tỷ đồng. Số dư Quỹ BOG đến hết quý I năm 2020 (đến hết ngày 31/3/2020) là hơn 4.958 tỷ đồng.

Số dư Quỹ BOG đến hết quý II năm 2020 (đến hết ngày 30/6/2020) là hơn 9.981 tỷ đồng. Số dư Quỹ BOG đến hết quý III năm 2020 (đến hết ngày 30/9/2020) hơn 10.049 tỷ đồng.

Tổng số trích Quỹ BOG trong quý IV năm 2020 (từ ngày 01/10/2020 đến hết ngày 31/12/2020) là hơn 793,928 tỷ đồng.

Tổng số sử dụng Quỹ BOG trong quý IV năm 2020 (từ ngày 01/10/2020 đến hết ngày 31/12/2020) là hơn 1.614 tỷ đồng;

Lãi phát sinh trên số dư Quỹ BOG dương trong quý IV năm 2020 là hơn 5,69 tỷ đồng. Lãi vay phát sinh trên số dư Quỹ BOG âm trong quý IV năm 2020 là 0 đồng.

Nguồn: Chinhphu.vn
Giá dầu thô thế giới
WTIBrent
Giá bán lẻ
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình xử lý.
Loading....

Bản quyền © 2013 Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam
Địa chỉ: Phòng 702 - Tầng 7, Số 39A Ngô Quyền, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (024) 6278 9258   Fax: (024) 6278 9167
Email: hiephoixangdau@gmail.com  -  Website: vinpa.org.vn / hiephoixangdau.org -  Facebook: hiephoixangdauvietnam

Tổng số lượt truy cập: .
Tổng số người truy cập: .
Số người đang trực tuyến: .