Xí nghiệp Kho vận xăng dầu K132 vận hành thử thành công bến xuất xăng dầu mới
09:36 CH @ Chủ Nhật - 18 Tháng Hai, 2024

Từ ngày 29/1 đến ngày 17/2, Xí nghiệp Kho vận xăng dầu K132 (Công ty Xăng dầu B12) đã vận hành thử Bến xuất xăng dầu Hải Dương chuyên xuất hàng cho ô tô vận chuyển bằng đường bộ.

Bến xuất xăng dầu Hải Dương đã vận hành thử từ ngày 29/1 đến nay
Bến xuất xăng dầu Hải Dương đã vận hành thử từ ngày 29/1 đến nay

Cụ thể, trong 20 ngày chạy thử, Bến xuất xăng dầu Hải Dương đã bảo đảm cấp khoảng 1.700 m3 mỗi ngày, đáp ứng đủ nhu cầu bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Hải Dương và vùng lân cận, tăng hơn 13,3% so với cùng kỳ năm trước.
Bến xuất này thay thế hoàn toàn Bến xuất xăng dầu K132 tại Khu đô thị phía tây TP Hải Dương sắp phá bỏ để thực hiện quy hoạch phát triển đô thị và chỉnh trang thành phố.

Xí nghiệp Kho vận xăng dầu K132 tổ chức 3 ca sản xuất liên tục xuyên Tết
Xí nghiệp Kho vận xăng dầu K132 tổ chức 3 ca sản xuất liên tục xuyên Tết

Từ đầu năm đến nay, Xí nghiệp Kho vận xăng dầu K132 tổ chức 3 ca sản xuất liên tục xuyên Tết, đã xuất bình quân 8.000 m3 xăng dầu qua đường ống, tăng gần 7% so với cùng kỳ năm trước. Cùng với vận hành thử thành công Bến xuất xăng dầu Hải Dương, Xí nghiệp đã bảo đảm đáp ứng nhu cầu dùng xăng dầu tăng trong các ngày trước, trong và sau Tết.

Bến xuất xăng dầu Hải Dương đã cấp khoảng 1.700 m3 mỗi ngày
Bến xuất xăng dầu Hải Dương đã cấp khoảng 1.700 m3 mỗi ngày

Năm 2023, Xí nghiệp Kho vận xăng dầu K132 nhập gần 2,6 triệu m3 xăng dầu; xuất trên 2,6 triệu m3, đều vượt 6% kế hoạch năm, trong đó trên 83% lượng hàng xuất qua đường ống. Doanh thu đạt trên 119 tỷ đồng, nộp ngân sách trên 12,6 tỷ đồng.

Nguồn: