PVOIL đạt và vượt nhiều chỉ tiêu kế hoạch trong 6 tháng đầu năm 2024
10:07 SA @ Thứ Ba - 02 Tháng Bảy, 2024

Ngày 1/7, tại TP. Hồ Chí Minh, Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) tổ chức Hội nghị lần thứ mười tám (mở rộng) nhằm sơ kết công tác Đảng và hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2024.

Ông Cao Hoài Dương – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty và ông Đoàn Văn Nhuộm – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng công ty chủ trì và điều hành Hội nghị.

Báo cáo sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2024 đã tổng hợp, đánh giá những kết quả của Đảng bộ Tổng công ty Dầu Việt Nam trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và công tác xây dựng đảng. Đồng thời, Đảng ủy Tổng công ty cũng đã rà soát kết quả và chỉ đạo, đôn đốc thực hiện các chỉ tiêu được đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tổng công ty Dầu Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025.

 Ông Cao Hoài Dương – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty chỉ đạo tại Hội nghị
Ông Cao Hoài Dương – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty chỉ đạo tại Hội nghị

Tại Hội nghị, Đảng ủy Tổng công ty phổ biến, quán triệt các nội dung chỉ đạo của Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương về một số nội dung cần tập trung đấu tranh, ngăn chặn, xử lý thông tin trong thời gian tới. Qua đó, Đảng ủy Tổng công ty định hướng đến cán bộ, đảng viên, người lao động PVOIL cần nêu cao vai trò, trách nhiệm trong quán triệt và triển khai thực hiện các chủ trương, quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước; cần có nhận thức, quan điểm đúng đắn trong triển khai thực hiện công tác tuyên truyền và có ứng xử phù hợp trên mạng xã hội…

Trong hoạt động SXKD, PVOIL hoàn thành và hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu kế hoạch quan trọng của 6 tháng đầu năm. Nổi bật, sản lượng kinh doanh xăng dầu đạt 2,8 triệu m3/tấn, đạt 109% kế hoạch 6 tháng; doanh thu hợp nhất đạt gần 64.000 tỷ đồng, đạt 154% kế hoạch 6 tháng; lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt 390 tỷ đồng, bằng 106% kế hoạch 6 tháng…

 Ông Đoàn Văn Nhuộm – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng công ty kết luận về hoạt động SXKD
Ông Đoàn Văn Nhuộm – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng công ty kết luận về hoạt động SXKD

PVOIL tiếp tục đẩy mạnh công tác bán hàng, gia tăng sản lượng tiêu thụ, trong đó ưu tiên các mặt hàng do PVOIL sản xuất và pha chế. Sản lượng bán hàng qua kênh bán lẻ ghi nhận sự tăng trưởng cao, tăng 18% so với cùng kỳ. Trong 6 tháng đầu năm, PVOIL phát triển thêm 60 CHXD, nâng tổng số CHXD hiện có trong toàn hệ thống lên 807 CHXD.

Công tác chuyển đổi số, ERP được triển khai tích cực, cùng với các nền tảng chuyển đổi số hiện có, PVOIL đã đưa vào vận hành ứng dụng bán hàng cho khách hàng cá nhân (PVOIL 4U). Tổng công ty cũng tích cực trao đổi, hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước để đầu tư, phát triển các dịch vụ phi xăng dầu tại CHXD nhằm gia tăng doanh thu, lợi nhuận và thích ứng với xu hướng chuyển dịch năng lượng.

Chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Cao Hoài Dương – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT PVOIL ghi nhận và đánh giá cao kết quả hoạt động công tác Đảng và hoạt động SXKD của toàn Tổng công ty trong 6 tháng đầu năm 2024; trong đó, Tổng công ty và các đơn vị thành viên đã thực hiện rất tốt các chỉ tiêu kế hoạch về sản lượng kinh doanh xăng dầu, doanh thu, lợi nhuận và phát triển CHXD.

 Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị

Trong 6 tháng cuối năm, toàn hệ thống cần phải nỗ lực hơn nữa để hướng đến các mục tiêu được Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Ban Lãnh đạo Tổng công ty đặt ra cho năm 2024. Bên cạnh việc thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch, Tổng công ty và các đơn vị thành viên cần đánh giá thị trường để triển khai kinh doanh hiệu quả các sản phẩm xăng dầu đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng; tích cực, chủ động thực hiện các giải pháp để gia tăng sản lượng bán lẻ tại CHXD, đồng thời gia tăng các dịch vụ, tiện ích phi xăng dầu; hướng đến mục tiêu đầu tư, kinh doanh các trạm dừng nghỉ trên cao tốc, kinh doanh nhiên liệu bay Jet A1; tận dụng mọi cơ hội để phát triển hệ thống kinh doanh xăng dầu và dịch vụ phi xăng dầu.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Tổng công ty chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc tập trung rà soát kết quả và đôn đốc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch được đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và chương trình công tác năm 2024; thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ cấp ủy và cán bộ lãnh đạo quản lý để chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp vào đầu năm 2025.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT cho rằng, một trong các nguyên nhân tạo ra những kết quả tốt đẹp trong công tác Đảng và hoạt động sản xuất kinh doanh của PVOIL thời gian qua là nhờ có sự đoàn kết, đồng lòng trong toàn hệ thống; mỗi cán bộ, đảng viên cần luôn nâng cao nhận thức và hành động để PVOIL tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, cùng nhau hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ năm 2024 và những năm tiếp theo.

Trong phát biểu kết luận nội dung liên quan đến hoạt động SXKD, đồng chí Đoàn Văn Nhuộm – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc PVOIL biểu dương các đơn vị đã thực hiện tốt chỉ đạo của Ban Điều hành Tổng công ty; vượt qua những khó khăn, cạnh tranh khốc liệt của thị trường kinh doanh xăng dầu để đạt được các kết quả rất đáng ghi nhận; hoàn thành và hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng đầu năm 2024 được Tập đoàn giao, đặc biệt tiếp tục có được sự tăng trưởng ấn tượng về sản lượng kinh doanh xăng dầu.

Đồng chí Tổng Giám đốc PVOIL đề nghị các đơn vị trong toàn hệ thống cần tiếp tục tăng cường rà soát, đảm bảo an toàn trong hoạt động SXKD; thực hiện tốt các giải pháp phòng chống cháy nổ, phòng tránh và khắc phục sự cố tràn dầu; quản trị rủi ro; thực hiện tốt quản lý và thu hồi công nợ; thúc đẩy công tác chuyển đổi số, ERP; quyết tâm tìm kiếm cơ hội phát triển mạng lưới bán lẻ; phát triển hệ thống kho cảng để đáp ứng nhu cầu của thị trường; khẩn trương thực hiện đánh giá thị trường và triển khai kinh doanh các sản phẩm mới.

Bên cạnh đó, Tổng Giám đốc PVOIL tiếp tục nhấn mạnh về việc phát huy tính đoàn kết giữa các cấp lãnh đạo, giữa các đơn vị trong toàn hệ thống để cùng thống nhất, đồng lòng, chia sẻ khó khăn, chia sẻ cơ hội kinh doanh để cùng hướng đến mục tiêu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024.

Nguồn: