Lọc hoá dầu Bình Sơn lãi kỷ lục hơn 10.000 tỷ trong quý 2/2022, gấp 6 lần cùng kỳ năm trước
07:25 SA @ Thứ Ba - 26 Tháng Bảy, 2022

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý II/2022 của BSR đạt 9.910 tỷ đồng, gấp gần 6 lần cùng kỳ năm trước, luỹ kế 6 tháng đạt 12.222 tỷ đồng tăng 246% cùng kỳ 2021.

Một doanh nghiệp dầu khí lãi đột biến 10.000 tỷ trong quý 2, gấp rưỡi cả năm 2021

CTCP Lọc hoá dầu Bình Sơn (mã BSR) vừa công bố kết quả kinh doanh quý II/2022 với lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt gần 10.000 tỷ đồng, cao nhất trong lịch sử hoạt động.

Cụ thể, doanh thu quý II/2022 của BSR đạt 52.391 tỷ đồng tăng hơn 88% cùng kỳ năm trước, luỹ kế 6 tháng đạt 87.174 tỷ đồng tăng hơn 78% trong đó dầu DO 0.05% S chiếm hơn 36,7% doanh thu của công ty.

Một doanh nghiệp dầu khí lãi đột biến 10.000 tỷ trong quý 2, gấp rưỡi cả năm 2021 - Ảnh 1.

Biên lợi nhuận gộp kỳ này đạt hơn 20,4% cao vượt trội so với con số 6,7% cùng kỳ năm trước, luỹ kế 6 tháng biên lợi nhuận đạt 15,3%, gần gấp đôi cùng kỳ 2021.

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất quý II/2022 của BSR đạt 10.466 tỷ đồng gấp 6 lần cùng kỳ năm trước, luỹ kế 6 tháng đạt 12.930 tỷ đồng, gấp 3,6 lần cùng kỳ 2021.

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất kỳ này đạt 9.910 tỷ đồng, gấp gần 6 lần cùng kỳ năm trước và gấp rưỡi mức lãi ròng 6.700 tỷ của năm 2021.

Luỹ kế 6 tháng đạt 12.222 tỷ đồng tăng 246% cùng kỳ 2021. EPS 6 tháng đạt 3.951 đồng.

Một doanh nghiệp dầu khí lãi đột biến 10.000 tỷ trong quý 2, gấp rưỡi cả năm 2021 - Ảnh 2.

Năm 2022 BSR đạt kế hoạch 91.677 tỷ đồng doanh thu và 1.295 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, như vậy sau 6 tháng công ty đã hoàn thành 95% kế hoạch doanh thu và vượt xa kế hoạch lợi nhuận.

Một doanh nghiệp dầu khí lãi đột biến 10.000 tỷ trong quý 2, gấp rưỡi cả năm 2021 - Ảnh 3.

Theo giải trình của công ty, nguyên nhân lợi nhuận sau thuế quý 2 năm 2022 của BSR thay đổi từ 10% trở lên so với báo cáo cùng kỳ năm trước (quý 2 năm 2021) do diễn biến giá dầu thô tăng rất mạnh. Giá dầu thô bình quân từ 74,1 USD/thùng tháng 12/2021 tăng lên 87,22 USD/thùng tháng 1/2022 và tiếp tục tăng lên đến 123,70 USD/thùng vào tháng 6/2022. Cùng kỳ năm 2021 giá dầu thô (giá Dated Brent) đã phục hồi từ đợt giảm sốc năm 2020, tăng từ 49,89 USD/thùng bình quân tháng 12/2020 lên 73,04 USD/thùng bình quân tháng 6/2021.

Giá dầu thô và sản phẩm tiếp tục tăng cao đã tạo nhiều thuận lợi đối với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty trong quý 2 năm 2022.

Thứ hai, chênh lệch giá dầu thô và sản phẩm: Khoảng chênh lệch giữa giá dầu thô và giá các sản phẩm chính (crack margin) quý này tốt hơn nhiều so với cùng kỳ năm trước đã góp phần làm tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

Với các nguyên nhân chính trên, quý 2 năm 2022 BSR lãi 9.967 tỷ đồng trên BCTC riêng và lãi 9.910 tỷ đồng trên BCTC hợp nhất.

Tại thời điểm 30/6/2022, tổng tài sản của BSR đạt 79.750 tỷ đồng, tăng gần 13.000 tỷ đồng so với đầu năm. Tiền và các khoản tương đương tiền của công ty hơn 18.445 tỷ, tiền gửi ngân hàng 7.778 tỷ, tổng cộng lượng tiền mặt và gửi ngân hàng của BSR đạt hơn 26.200 tỷ, tăng 27% so với đầu năm.

Hàng tồn kho tại thời điểm 30/6 đạt 13.563 tỷ đồng, tăng hơn 30,7% so với đầu năm. Công ty hiện chỉ vay nợ ngắn hạn hơn 4.600 tỷ giảm một nửa so với đầu năm. Vốn chủ sở hữu hơn 31.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối gần 12.180 tỷ đồng.

Một doanh nghiệp dầu khí lãi đột biến 10.000 tỷ trong quý 2, gấp rưỡi cả năm 2021 - Ảnh 4.

Nguồn: