Mức phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản
03:39 SA @ Thứ Sáu - 17 Tháng Mười Một, 2017

Qúy báo cho tôi hỏi, mức phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản được quy định như thế nào? Trường hợp nào được áp dụng mức phí bảo vệ môi trường đối với khoáng sản tận thu? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này?

Ảnh minh họa (nguồn Internet).

Ảnh minh họa (nguồn Internet)

Trả lời
Câu hỏi của bạn Báo Tài nguyên & Môi trường xin tư vấn như sau:

Hiện, các quy định về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản được quy định cụ thể tại Nghị định 164/2016/NĐ-CP.

Theo đó, Điều 4 Nghị định 164/2016/NĐ-CP quy định về mức phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản như sau:

“Mức phí bảo vệ môi trường đối với dầu thô: 100.000 đồng/tấn; đối với khí thiên nhiên, khí than: 50 đồng/m3. Riêng khí thiên nhiên thu được trong quá trình khai thác dầu thô (khí đồng hành): 35 đồng/m3.

Khung mức phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản khác theo Biểu khung mức phí ban hành kèm theo Nghị định này.
Mức phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản tận thu bằng 60% mức phí của loại khoáng sản tương ứng quy định tại Biểu mức thu ban hành kèm theo Nghị định này.

Căn cứ mức phí quy định tại Biểu khung mức phí ban hành kèm theo Nghị định này, Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là Hội đồng nhân dân cấp tỉnh) quyết định cụ thể mức thu phí bảo vệ môi trường đối với từng loại khoáng sản áp dụng tại địa phương cho phù hợp với tình hình thực tế trong từng thời kỳ”.

Riêng các trường hợp áp dụng mức phí bảo vệ môi trường đối với khoáng sản tận thu được quy định tại Điều 7 Nghị định trên, gồm:

Hoạt động khai thác khoáng sản còn lại ở bãi thải của mỏ đã có quyết định đóng cửa mỏ; Hoạt động sản xuất, kinh doanh của tổ chức, cá nhân không nhằm mục đích khai thác khoáng sản, nhưng có chức năng, nhiệm vụ hoặc có đăng ký kinh doanh, trong quá trình hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ hoặc theo chuyên ngành đã đăng ký mà thu được khoáng sản.

Nguồn: