Đại hội đồng cổ đông Petrolimex (PLX) tổ chức thành công phiên họp thường niên 2024
08:00 SA @ Thứ Năm - 02 Tháng Năm, 2024

Hà Nội, ngày 26.4.2024 - Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex- mã chứng khoán: PLX) họp bằng hình thức trực tuyến.


Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội
Toàn cảnh phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 của Petrolimex 

Đại hội được triệu tập theo thông báo số 0725/PLX-HĐQT ngày 05.4.2024 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Petrolimex để thảo luận, biểu quyết thông qua các nội dung thường niên thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ đã công bố tới Quý cổ đông tại website Petrolimex.com.vn.

Dự và chỉ đạo phiên họp ĐHĐCĐ Petrolimex năm nay có đại diện Chủ sở hữu - Phó Chủ tịch Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp (CMSC) Đỗ Hữu Huy và lãnh đạo các Vụ Công nghiệp, Vụ Pháp chế và Kiểm soát nội bộ, Vụ Tổ chức cán bộ và Vụ Tổng hợp của CMSC.

Dưới sự điều hành của đoàn Chủ tịch gồm 5 thành viên: Chủ tịch HĐQT Petrolimex Phạm Văn Thanh - Chủ tọa, Ủy viên HĐQT - Tổng Giám đốc Petrolimex Đào Nam Hải, Ủy viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc Petrolimex Trần Ngọc Năm, Ủy viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc Petrolimex Lưu Văn Tuyển, Ủy viên HĐQT Nguyễn Anh Dũng, ĐHĐCĐ đã thảo luận các báo cáo, tờ trình thuộc thẩm quyền của Đại hội và biểu quyết thông qua các nội dung quan trọng với tỷ lệ biểu quyết cao, cụ thể:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT Tập đoàn năm 2023 và kế hoạch năm 2024; Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023; Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024; Báo cáo Tài chính hợp nhất, báo cáo tài chính Công ty mẹ - Tập đoàn năm 2023 đã được kiểm toán; Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; Báo cáo quyết toán QTL và thù lao của các thành viên HĐQT, các thành viên BKS năm 2023 và Phương án trả lương, thù lao cho các thành viên HĐQT, thành viên BKS Tập đoàn năm 2024; Tờ trình về Chiến lược phát triển Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2035 có tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 99,8%.

- Tờ trình về chủ trương mua bảo hiểm trách nhiệm Giám đốc và Cán bộ quản lý (D&O) cho Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam; Tờ trình cập nhật, sửa đổi và bổ sung Điều lệ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam; Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026 có tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 99,7%.
- ĐHĐCĐ thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung 03 thành viên HĐQT và 02 thành viên BKS với tỷ lệ biểu quyết trên 99%.

Petrolimex hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh 2023

Năm 2023 kinh tế toàn cầu đối mặt với hàng loạt khó khăn như lạm phát cao, lãi suất tăng, tăng trưởng kinh tế chậm, bất ổn địa chính trị, xung đột vũ trang. Giá xăng dầu thế giới năm 2023 tăng nhanh, giảm nhanh với diễn biến khó đoán định. Các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu gặp nhiều khó khăn khi không tiếp cận được nguồn vốn tín dụng, nhiều doanh nghiệp xin giải thể, đóng cửa.Trong bối cảnh khó khăn nhiều hơn thuận lợi, nhưng với sự quan tâm, chỉ đạo của Uỷ Ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; sự chỉ đạo định hướng đúng đắn, kịp thời của HĐQT Tập đoàn và sự điều hành quyết liệt, sát sao, hiệu quả của Ban Tổng giám đốc, toàn hệ thống từ Công ty mẹ Tập đoàn cho đến các đơn vị thành viên đã triển khai quyết liệt nhiều giải pháp đồng bộ, linh hoạt, thích ứng nhanh để đảm bảo vai trò chủ đạo trong việc bình ổn thị trường xăng dầu, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, hoàn thành toàn diện và xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023.

Bên cạnh hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu quan trọng được Đại hội đồng cổ đông giao, các lĩnh vực hoạt động khác của Tập đoàn cũng đạt được kết quả tốt, với các thành tích nổi bật như sau:

(1) Tập đoàn đã thực hiện tốt vai trò chủ đạo của Doanh nghiệp nhà nước trong thực hiện bình ổn thị trường xăng dầu, bảo đảm nguồn cung xăng dầu trong mọi tình huống, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

(2) Petrolimex cũng vinh dự được nhiều tổ chức xếp hạng uy tín vinh danh như: Top 10 doanh nghiệp quản trị công ty tốt nhất nhóm vốn hóa lớn; Top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam"; Top 100 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam; TOP 3 doanh nghiệp có quy mô doanh thu lớn nhất Việt Nam; TOP đầu các doanh nghiệp nộp thuế lớn nhất Việt Nam.

(3) Tiên phong đi đầu trong việc thực hiện quy định tại Nghị định 123/2020/NĐCP của Chính Phủ, Petrolimex là doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu tiên triển khai thành công toàn hệ thống giải pháp ứng dụng hoá đơn điện tử sau từng lần bán hàng kể từ ngày 01/7/2023 trên 2.700 cửa hàng xăng dầu.

(4) Phê duyệt Chiến lược Chuyển đổi số Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

(5) Tổ chức thành công Hội nghị đổi mới sáng tạo công nghệ Petrolimex, Hội nghị kinh doanh-tài chính-quản trị rủi ro trong quý 4/2023; Ban hành 25 Chương trình hành động sau Hội nghị làm tiền để triển khai các định hướng, giải pháp công việc cho toàn hệ thống năm 2024 và các năm tiếp theo.

(6) Hoàn thành nhiều nội dung quan trọng trong Đề án cơ cấu lại Tập đoàn giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2035 bao gồm: Thoái toàn bộ vốn tại PG Bank; Nâng cấp 05 chi nhánh lên thành 05 Công ty xăng dầu bao gồm Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương, Quảng Nam; Chuyển đổi các Xí nghiệp xăng dầu trực thuộc tại các Công ty Xăng dầu thành các Chi nhánh Xăng dầu; Sắp xếp lại cửa hàng xăng dầu tại một số địa bàn; Tăng vốn điều lệ tại các Công ty xăng dầu...

(7) Bên cạnh trục chính kinh doanh xăng dầu, Tập đoàn cũng tích cực tổ chức các hoạt động liên quan đến việc nghiên cứu Chuyển dịch năng lượng xanh như: Xúc tiến làm việc với các tổ chức năng lượng quốc tế để tìm hiểu về Chiến lược Chuyển dịch năng lượng xanh; Thực hiện Kiểm kê Khí nhà kính; Báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường góp ý khung giám sát, đánh giá; phân công thực hiện hành động chính sách và đề xuất dự án ưu tiên thực hiện JETP 2024…


Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Năm 2024, kinh tế thế giới dần hồi phục sau đại dịch COVID-19 nhưng còn tiềm ẩn nhiều yếu tố có thể dẫn đến nguy cơ suy thoái toàn cầu, sụt giảm nhu cầu tiêu dùng ở nhiều quốc gia. Trong bối cảnh này, Đại hội biểu quyết thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2024 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

HĐQT sẽ tăng cường chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp điều hành sản xuất kinh doanh linh hoạt, phù hợp với điều kiện thị trường, trong đó, tập trung vào các nhiệm vụ và giải pháp quan trọng:

(1) Thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính Phủ, của Bộ Công Thương, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; Tổ chức tốt công tác tạo nguồn, bán hàng, bám sát diễn biến thị trường để đảm bảo cung ứng kịp thời nhu cầu tiêu thụ của xã hội, phục vụ phát triển kinh tế, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia tại mỗi địa bàn.

(2) Bảo đảm tuyệt đối an toàn trong quá trình SXKD là mục tiêu hàng đầu bao gồm an toàn phòng chống cháy nổ, tài chính, pháp lý, bảo vệ môi trường, tăng cường công tác kiểm tra giám sát an ninh, an toàn tại các cơ sở công trình xăng dầu trong toàn Tập đoàn.

(3) Triển khai kế hoạch SXKD&ĐTPT 2024, kế hoạch công tác của Tập đoàn và các đơn vị thành viên bám sát Kế hoạch SXKD và định hướng phát triển 05 năm giai đoạn 2021-2025; Đề án cơ cấu lại Tập đoàn giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2035; Chiến lược phát triển Tập đoàn giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2035 đã được Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp phê duyệt và Đại hội đồng cổ đông thông qua.

(4) Các nhóm giải pháp sẽ tập trung xoay quanh các trụ cột chính bao gồm: nâng cao trải nghiệm khách hàng, nâng cao hiệu quả công tác quản trị hàng hoá và quản trị doanh nghiệp trên nền tảng triển khai Chiến lược Chuyển đổi số.

(5) Giữ vững, củng cố, làm mới, hiện đại hoá, tiên tiến hoá những lợi thế kinh doanh xăng dầu truyền thống, hệ thống CSVCKT kho, bể, tuyến ống, CHXD, phương tiện vận tải… Đồng thời thích ứng, chuyển đổi, chuyển dịch thành công sang xu hướng kinh doanh các sản phẩm nhiên liệu, năng lượng xanh, sạch, bảo vệ môi trường.

(6) Đối với các lĩnh vực kinh doanh khác: tiếp tục phát huy và khai thác có hiệu quả sức mạnh tổng thể của hệ sinh thái ngoài xăng dầu bao gồm các lĩnh vực, ngành nghề truyền thống như Gas, Dầu mỡ nhờn, Bảo hiểm, Vận tải, Xây lắp cơ khí…; Triển khai thực hiện tái cơ cấu mô hình doanh nghiệp theo Đề án cơ cấu lại Tập đoàn giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2035.

ĐHĐCĐ thông qua tờ trình của HĐQT về “Chiến lược phát triển Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam giai đoạn 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2035” với sứ mệnh nâng cao giá trị cho cổ đông, mang lại lợi ích cho người lao động, cộng đồng; góp phần phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, hài hoà lợi ích giữa Khách hàng, Petrolimex và Nhà nước. Tiếp tục phát triển Petrolimex là doanh nghiệp nhà nước trọng yếu, doanh nghiệp lớn nhất trên thị trường Việt Nam trong kinh doanh xăng dầu ở khâu hạ nguồn; lấy xăng dầu làm trục chính trong hoạt động kinh doanh, phát huy vai trò chủ lực, chủ đạo bình ổn và phát triển thị trường xăng dầu, các sản phẩm hóa dầu đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, doanh nghiệp; cung cấp các mặt hàng thiết yếu cho nhân dân, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế của đất nước và bảo đảm an ninh quốc phòng, đặc biệt là vấn đề có liên quan đến an ninh năng lượng.

Chiến lược phát triển Petrolimex giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2035 đặt mục tiêu đưa Petrolimex trở thành Tập đoàn năng lượng đứng đầu Việt Nam về những sản phẩm năng lượng xanh, sạch, chất lượng cao, thân thiện với môi trường dựa trên nền tảng công nghệ 4.0 và chuyển đổi số toàn diện. Phấn đấu đạt được 50% doanh thu từ sản phẩm nhiên liệu và năng lượng sạch, thân thiện với môi trường vào năm 2030, đến năm 2045 sẽ đạt 100% tỷ trọng năng lượng sạch và thân thiện với môi trường.

Thay mặt Chủ sở hữu, Phó Chủ tịch CMSC Đỗ Hữu Huy chúc mừng thành công của phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. Lãnh đạo CMSC cho biết năm 2023, tình hình kinh tế - xã hội thế giới diễn biến phức tạp, gây nhiều thách thức cho lĩnh vực kinh doanh xăng dầu và một số ngành hàng kinh doanh khác của Petrolimex. Mặc dù vậy Petrolimex tiếp tục thể hiện được sự chủ động, ổn định, khả năng thích ứng cao và vững vàng trước khó khăn. Phó Chủ tịch CMSC Đỗ Hữu Huy biểu dương những thành tích mà tập thể cán bộ, nhân viên, người lao động Petrolimex đã đạt được trong năm 2023 và kỳ vọng Tập đoàn sẽ thực hiện tốt các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2024 mà ĐHĐCĐ thông qua, tiếp tục bền bỉ với những nhiệm vụ chính trị cao cả đó là đảm bảo xăng dầu cho phát triển dân sinh, xã hội và an ninh năng lượng quốc gia.

Thay mặt HĐQT Petrolimex, Chủ tịch HĐQT Phạm Văn Thanh trân trọng cảm ơn, tiếp thu những chỉ đạo của lãnh đạo CMSC và các ý kiến chất vấn, góp ý xây dựng của cổ đông giúp cho ĐHĐCĐ thành công tốt đẹp với tất cả nội dung đều được thông qua với tỷ lệ nhất trí cao. Sự đồng thuận của cổ đông, sự chỉ đạo sát sao và quan tâm của các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan báo chí, khách hàng, đối tác,… là động lực để Petrolimex vượt qua thách thức, nỗ lực hết mình vì sự phát triển bền vững, bảo toàn và phát triển vốn, mang lại giá trị gia tăng cao cho cổ đông.

Nguồn: