Lượng xăng nhập khẩu 10 tháng năm 2022 tăng gần 93% so với cùng kỳ 2021
03:20 SA @ Thứ Tư - 16 Tháng Mười Một, 2022

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, dù lượng xăng nhập khẩu nửa cuối tháng 10 giảm mạnh so với nửa đầu tháng 10/2022, nhưng lũy kế 10 tháng đầu năm kết quả nhập khẩu mặt hàng quan trọng này vẫn tăng rất cao so với cùng kỳ năm ngoái.

Kho xăng dầu nhập khẩu. Ảnh:HN.

Kho xăng dầu nhập khẩu. Ảnh: HN

Cụ thể, hết tháng 10 cả nước nhập khẩu 1,38 triệu tấn xăng, tăng gần 665 nghìn tấn so với cùng kỳ năm ngoái (cùng kỳ năm ngoái gần 716 nghìn tấn), tương đương tăng gần 93%.

Về nhập khẩu xăng dầu nói chung (gồm xăng, mazut, diesel, nhiên liệu bay), lượng nhập 10 tháng đạt gần 7,12 triệu tấn, tổng kim ngạch hơn 7,37 tỷ USD, tăng 22,7% về lượng nhưng tăng tới 123,9% về kim ngạch so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngoài mặt hàng xăng, nhiên liệu bay cũng có tăng trưởng rất mạnh. Cụ thể, 10 tháng đầu năm cả nước nhập gần 1,23 triệu tấn nhiên liệu bay, tăng tới 141,8% so với cùng kỳ năm ngoái, tương đương tăng hơn 720 nghìn tấn.

2 nhóm hàng còn lại giảm nhẹ, trong đó, diesel đạt hơn 3,95 triệu tấn, giảm nhẹ gần 19 nghìn tấn; mazut đạt gần 497 nghìn tấn, giảm gần 52 nghìn tấn.

Các thị trường nhập khẩu xăng dầu chủ yếu như Hàn Quốc, Malaysia, Singapore, Thái Lan, Trung Quốc…

Nguồn: