Thêm 1 kho xăng dầu đủ điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan
01:42 SA @ Thứ Ba - 08 Tháng Mười Một, 2022

Tổng cục Hải quan vừa ban hành quyết định xác nhận kho xăng dầu PETEC Cái Mép của Chi nhánh Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – công ty cổ phần – Xí nghiệp xăng dầu PETEC Cái Mép đủ điều kiện kiểm tra giám sát của cơ quan hải quan.

Bước tiến minh bạch hóa, song còn chưa thống nhất cách làm Hải quan bảo đảm thông quan xăng dầu nhập khẩu nhanh chóng, thuận lợi Hải quan gặp khó khi thông quan xăng dầu nhập khẩu của các đầu mối đang bị Bộ Công Thương xử phạt.

Hệ thống bồn xăng dầu tại kho cảng xăng dầu PETEC Cái Mép.

Hệ thống bồn xăng dầu tại kho cảng xăng dầu PETEC Cái Mép

Cùng với quyết định nói trên, Tổng cục Hải quan đã thu hồi Quyết định 1799/QĐ-TCHQ ngày 15/8/2022 về việc tạm dừng quyết định xác nhận kho xăng dầu PETEC Cái Mép đủ điều kiện kiểm tra, giám sát của cơ quan hải quan.

Trước đó, như TBTCVN đã đưa tin, từ 10/8/2022, các kho xăng dầu phải kết nối trực tuyến số lượng xuất, nhập, tồn kho với cơ quan hải quan để đảm bảo công tác quản lý, giám sát, chống gian lận.

Đến thời điểm quy định có hiệu lực, nhiều kho đã hoàn thành lắp đặt và được tiếp tục hoạt động. Song cũng còn một số kho xăng dầu trên cả nước vẫn chưa đáp ứng yêu cầu. Một trong số đó là kho xăng dầu PETEC Cái Mép.

Kho này chưa hoàn thành đúng thời hạn theo quy định của pháp luật về việc lắp đặt và kết nối thiết bị đo mức bồn bể tự động với cơ quan hải quan. Do vậy, Tổng cục Hải quan đã ra quyết định tạm dừng xác nhận kho xăng dầu đủ kiều kiện kiểm tra, giám sát của cơ quan hải quan.

Với sự hỗ trợ của cơ quan hải quan đóng tại địa bàn, trong thời gian qua, công ty đã lắp đặt 4 thiết bị đo bồn bể tự động cho 4 bồn. Các thiết bị này đều được theo dõi qua phần mềm theo dõi hiển thị mức bồn, bể tự động số lượng xăng dầu và được kết nối trực tuyến với cơ quan hải quan.

Bên cạnh đó hệ thống camera giám sát cũng đáp ứng kết nối trực tuyến với cơ quan hải quan; phần mềm đáp ứng yêu cầu quản lý lưu giữ, kết xuất dữ liệu trực tuyến cho cơ quan hải quan.

Do đáp ứng các quy định của pháp luật, Tổng cục Hải quan đã quyết định xác nhận kho xăng dầu PETEC Cái Mép của Chi nhánh Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – công ty cổ phần – Xí nghiệp xăng dầu PETEC Cái Mép đủ điều kiện kiểm tra giám sát của cơ quan hải quan.

Hiện nay, trong số doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu chưa tuân thủ đúng quy định, có doanh nghiệp đang gấp rút hoàn thiện điều kiện lắp đặt thiết bị đo mức bồn, bể tự động để đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát của cơ quan hải quan.

Nguồn: