48/2016/TT-BTC

Số văn bản:

48/2016/TT-BTC 

Tên văn bản:

Thông tư 48/2016/TT-BTC ngày 17/3/2016 Sửa đối mức thuế suất thuế nhập khấu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi 

Loại văn bản:

Thông tư 

Đơn vị ban hành:

Bộ và ngang bộ 

Người ký:

Vũ Thị Mai 

Ngày ban hành:

17/03/2016 

Ngày hiệu lực:

18/03/2016 

File gắn kèm:

VĂN BẢN KHÁC