Số 80/2023/NĐ-CP

Số văn bản:

Số 80/2023/NĐ-CP 

Tên văn bản:

Nghị định 80/2023/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 95/2021/NĐ-CP và 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu 

Loại văn bản:

Nghị định 

Đơn vị ban hành:

Chính Phủ 

Người ký:

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái 

Ngày ban hành:

17/11/2023 

Ngày hiệu lực:

17/11/2023 

File gắn kèm:

VĂN BẢN KHÁC