Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam tham dự Lớp tập huấn của Bộ Nội vụ
01:50 SA @ Thứ Ba - 31 Tháng Mười, 2023

Ngày 26 và 27/10 vừa qua, Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam đã tham gia Lớp tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ tổ chức và hoạt động của hội, quỹ do Bộ Nội vụ tổ chức tại tỉnh Quảng Ninh.

Tham dự lớp tập huấn có sự hiện diện của Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng, Lãnh đạo cấp Vụ, công chức của một số đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ, đại diện UBND và Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh cùng đại diện hơn 100 hội, quỹ trong phạm vi cả nước.

Lớp tập huấn nhằm đánh giá tình hình tổ chức hoạt động và nâng cao nhận thức của các hội, quỹ trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về hội, quỹ. Tại Lớp tập huấn, đại diện Bộ Nội Vụ, Bộ Kế hoạch Đầu tư, Ban Đối ngoại Trung Ương, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng đã hướng dẫn, chia sẻ những nội dung hết sức thiết thực như quy trình thành lập hội, quỹ, tổ chức đại hội, cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia về hội; công tác tiếp nhận các nguồn viện trợ nước ngoài; công tác phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố trong hoạt động của hội, quỹ;…

Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận tại Lớp tập huấn:

Nguồn: