Số 104/2021/TT-BTC

Số văn bản:

Số 104/2021/TT-BTC 

Tên văn bản:

Thông tư số 104/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn phương pháp xác định yếu tố cấu thành trong công thức giá cơ sở xăng dầu 

Loại văn bản:

Thông tư 

Đơn vị ban hành:

Bộ và ngang bộ 

Người ký:

Tạ Anh Tuấn 

Ngày ban hành:

18/11/2021 

Ngày hiệu lực:

02/01/2022 

File gắn kèm:

VĂN BẢN KHÁC